Serum aminotransferaz (transaminaz, SGOT, SGPT)

 Bu enzimler hasarlı karaciğer hücrelerinden salgılanır. ALT (SGPT) ve AST (SGOT) içerir. Hepatit durumunda düzeyleri (özellikle ALT) yükselir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz