Serum alkalen fosfataz

Yüksek alkalen fosfataz (safrada bulunan bir enzim) düzeyleri, genellikle safra akımında bir tıkanmaya, karaciğer hasarına veya bazı kanserlere işaret eder.
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz