Sarkom ve PET MR

Yumuşak doku ve kemik sarkomu olan hastalarda PET MR:

  • Lokal evreleme için tanısal doğruluğu arttırır.
  • Tedaviden sonra tümör hacmindeki değişikliğin değerlendirilmesini iyileştirir.
  • Baş hareketini düzelterek temporal çözünürlükte ciddi artış sağlar.
  • Ameliyat ya da radyasyon tedavisi sonrasında ölü doku ve canlı doku alanlarının ayrımını sağlar.