Sarkoidoz

Sarkoidoz başta akciğerler olmak üzere birçok organda tutuluma yol açabilen bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklere göre daha sıktır ve en çok 20-40 yaş arasında rastlanır. Kadınlarda 50-60 yaşlar tutulumun  ikinci en sık rastlandığı zaman aralığıdır. Sarkoidoz çoğu zaman başka bir nedenle çekilen bir akciğer filmi sayesinde tesadüfen ortaya konur. Hastaların byüyük çoğunluğu sigara içmeyen kişilerdir. Nedeni bilinmiyor.

Sarkoidoz 100 seneden fazla zamandır bilinen bir hastalık olmasına karşılık kesin etkeni belli değildir. Hastalığın, bağışıklık sisteminin tüberküloz mikrobuna ya da diğer bakteri ve virüslere ya da bazı inorganik tozlara karşı bir reaksiyon göstermesiyle oluşmuş olabileceği araştırılıyor. Berilyum madeni ile çalışan uçak ve silah endüstrisi işçilerinde sarkoidoza çok benzeyen bir hastalık tablosu görülür.

Sarkoidoz bulaşıcı bir hastalık değildir.Genetik geçişinin nasıl olduğu bilinmemekle beraber bazı ailelerde daha sıktır.Hastalığın Türkiye’ deki görülme sıklığı konusunda kesin bir bilgi yoktur.Hastalık, ani olarak başlayabildiği gibi sinsi bir seyir de gösterebilir.

Sarkoidoz vücutta her hangi bir organı tutabilir,  en çok hastalanan organ akciğerlerdir. Akciğer dokusunda bozulma ve lenf bezlerinde büyüme saptanır. Başlıca belirtiler kuru öksürük, göğüs ağrısı ve ilerleyici nefes darlığıdır. Sarkoidoza özgü tipik deri bulgusu, burun, yanaklar ve dudaklar etrafında görülen morumsu lekelerdir. Bazı hastalarda bacakların ön yüzünde kırmızı, parlak, ağrılı şişlikler “eritema nodozum” oluşur; bu hastalarda ateş yükselmesi ve eklem ağrıları da bulunur. Lenf bezlerinde büyüme sık rastlanan bir bulgudur, dalak büyümesi de görülebilir. Bunlar,  ilk planda lenfoma, kanser, tüberküloz gibi hastalıkları düşündürür. Sarkoidoz, gözü de etkileyerek görme bulanıklığı, gözlerde yaşarma ve ışığa karşı hassasiyete yol açan üveite sebep olabilir. Bu, hastalığın ilk belirtisi olabilir.

Hastalığın  tanısında, akciğer röntgeni ve tomografisi çok önemlidir. Kesin tanı için bronkoskopi veya lenf bezi biyopsisi gerekir.

Bazı hastalarda akciğerlerden ya da diğer organlardan da biyopsi yapılabilir. Kanda kalsiyum ve ACE enzimi yüksekliği ya da idrarla atılan kalsiyumun çok artmış olması da sarkoidoza özgü bulgulardır. Sarkoidozun sebebi bilinmediği gibi, kesin bir tedavisi de yoktur. Hastalık aktivitesinin artmış olduğu durumlarda, kortizon uygulanır.Tedavi süresi, kortizon dozu giderek azaltılarak  12 aydır.

Göz, kalp, sinir sistemi tutulumuna ait bulgular varsa kortizon tedavisi şarttır.Akciğerlerde sadece lenf bezlerinde büyüme olması kortizon tedavisini gerektirmez ama hastanın solunum fonksiyonlarının bozukluğu ile öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlerine göre tedaviye karar verilir. Kortizona cevap vermeyen veya kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda bağışıklığı baskılayan diğer ilaçlardan da yarar sağlanabilir. Sarkoidoz temel olarak üç tür seyir izler.

Hastaların %60’ında hastalık tedavisiz kendiliğinden iyileşir, %30’unda kortizon tedavisi ile kontrol altına alınır ve çoğu zaman tekrarlamaz, %10 hastada ise kortizon tedavisine rağmen ilerleyici bir seyir gösterir.