Sakroplasti

Osteoporoza bağlı sakrum yetersizlik kırıklarında ağrıyı gidermek ve hastayı ayağa kaldırmak için kullanılır. Vertebroplastiye benzer ancak bu işlemde bilgisayarlı tomografi (BT) rehberliğinde sement omurga yerine sakruma ve sakrum kırığına enjekte edilir.

Hastalık ve Tedaviler

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz