Sağmaç Nodülü

Sağmaç nodülü; "paravaccinia virüs"  denilen virüsün neden olduğu enfeksiyonlardır.

Bu virüs inekte var olan veziküler (içi su dolu kabarcıklar) lezyonlardan süt sağarken bulaşmaktadır.

Genellikle tek el parmaklarına gözlenen, 1cm çaplarında, hafif ağrılı, eritemli (kaşıntılı) bir nodül şeklindedir.

Kuluçka (inkübasyon) dönemi 1-2 hafta kadardır ve 1-1.5 ayda iz bırakmadan iyileşebilmektedir.