Kategoriler

Yaklaşık 5000 yıllık bir geçmişi olan yoganın temelini, Hindistan’ın en eski felsefe öğretisi olan Vedanta, oluşturur. “Yoga” nın sözcük anlamı “birleşme, bütünleşme” olarak açıklanır. Burada sözü edilen birleşme ve bütünleşme, kişinin bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan bütünlüğünü ifade eder.

Yoga duruşları ve nefes çalışmaları sayesinde, beden ve zihin ile yeniden bağ kurulur ve ruhunuzu yeniden keşfe çıkabilirsiniz. Bütünlüğünüze ulaşıp, gerçek benliğinizi yakından tanıyıp öğrenme olanağına kavuşabilirsiniz. Yoga, benliğin bütün parçalarına kulak verme sanatıdır.

Yoga aynı zamanda, zihni dinginleştirip odaklayan, içsel bir anlayış ve farkındalık geliştirmeye yarayan güçlü, bütünsel bir dönüşüm aracıdır. Yoga duruşları, nefesin farkında olma durumu ve gevşeme teknikleri, doğal sezgisel zekanızla anlayışınızı geliştirir ve zihninizin tek bir nokta üzerinde yoğunlaşmasına yardımcı olur. Zihin odaklandığında, sinir, dolaşım ve solunum sistemleri yavaşlar. Beden ve zihin gevşemeye başlar. Sakinleşir, daha net düşünebilir ve kendinizi bütünüyle merkezde ve sağlam bir temel üzerinde hissedersiniz.

Yoga hayale dalmayan bir zihne sahip olma yöntemidir. Yoga, burada ve şimdide olma bilimidir.

Yoga bilinçli bir şekilde, farkındalıkla eve dönüştür. Yoga bir dengelilik halidir. Aklın huzura ulaşmasıdır.

Yoga, yukarıda bahsedilen tüm tanımları içerir. Özellikle yaşamımızın hızlandığı, karmaşıklaştığı, huzursuzluk, stres ve hastalıklarla sarıldığı son zamanlarda, bizi her anlamda güçlendirecek olandır. Ayaklarımızın yere sağlam basmasını, konsantrasyonumuzu arttırmamızı, organizasyon yeteneğini ve dengeliliği sağlayacaktır. Ruhumuzu, bedenimizi ve zihnimizi bütünleştirerek tüm koşuşturmaların içinde kaybolmamızı önleyecektir. İçimize yolculuğu sağlayarak, kendimizi her anlamda daha iyi tanımamıza ışık tutacaktır.


*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş