Tüp mide hakkında en çok merak edilenler

Tüp mide hakkında en çok merak edilenler

Kategoriler

Kime obez denilir, toplumdaki obez kişilerin oranı nedir?

(VKİ hesaplaması: Ağırlık (kg)/kişinin boyunun karesi [kg/m2])
Erişkin kadın ya da erkekte vücut kitle indeksi 18.5 ile 24.9 arasındaysa sağlıklı,
VKİ: 25 ve 29.9 arasındaysa kişi kiloludur,
VKİ: 30 'un üzerindeyse obezdir. VKİ 35 ve üzeri ciddi obezite olarak değerlendirilir.

Obezlik sadece kilolu olmak mıdır, yoksa obez kişilerde başka hastalıklar da oluyor mu?

Aşırı kilo kişilerin diyabet, hipertansiyon, inme, lipid metabolizması bozuklukları, metabolik sendrom, uyku apnesi, kanser, alkolik olmayan karaciğer yağlanması gibi bazı hastalıklara yakalanma riskini artırır. Bunun önüne geçilebilmesi için diyet, tıbbi tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri önerilmekte, ancak bireyler kilo vermede her zaman başarılı olamayabilmektedirler. Bu nedenle obezite cerrahisi ortaya çıkmış ve kilo vermede ve yukarıdaki ciddi hastalıkların önlenmesinde ya da ilerlemesinin durdurulmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Obezite cerrahisi kimlere yapılır, belirli ölçütleri var mı? Ben biraz kiloluyum, bana obezite ameliyatı yapar mısınız diyen herkese yapıyor musunuz?

1. VKİ ≥ 40 kg/m 2
2. VKİ: 35–40 kg/m2 arası ve eşlik eden hastalıkları var ve obezite cerrahisinin bu hastalıkları düzeltmesi bekleniyorsa (burada kast edilen her hastalık değil, kilo fazlalığından doğan metabolik bozukluklar, kalp damar hastalıkları, ciddi eklem rahatsızlıkları ve obeziteyle ilişkili psikolojik problemlerdir).

Bu bahsettiğiniz değerler (vücut kitle endeksi değerleri) kesin midir? VKİ değerleri bunun birkaç birim altındaki kişilere ameliyat yapılmaz mı?

Bu VKİ değerleri halen olan değerler olabilir, ya da hastanın geçmişte ulaştığı en yüksek VKİ değerleri olabilir. Tedaviyle cerrahi için gereken VKİ'nin altına düşülmüş olması, planlanan obezite cerrahisinin yapılması için engel değildir (yani hastanın VKİ'si ameliyat için gerekli olan 35 ya da 40 kg/m2 değerine ulaşmış, ancak daha sonra diyet yada başka tedavilerle daha aşağıya düşmüş, ancak tam tedavi edilememişse, yine de obezite cerrahisi yapılabilir).

Yalnızca kilo durumuna mı bakılıyor ameliyat için? Yoksa başka ölçütler de var mı?

Obezite ameliyatı yapılabilmesi için, uygun bir tıbbi bakım almış olması gerekiyor. Bu şekilde bir bakım ve tedavi ile hasta kilo kaybında başarısız olmalı, ya da kilo verdiği halde bunu uzun süre koruyamıyor olmalıdır. Yani her kilolu kişi hiç doktora gitmediği halde, hiç diyetisyene gitmediği halde gelip de obezite ameliyatı olmak isterse ona bu ameliyatı yapamayız. Hastanın tıbbi olarak değerlendirilmesi, hormonal bozukluklardan tutun da varsa diyabetinin kontrol altına alınması vb gibi çok aşamalı bir tıbbi yönetim içinde olması gerekli. Bu şekilde dahi kilo veremeyen hastalar obezite ameliyatı olabiliyorlar.

Ayrıca

1. Uzun süreli tıbbi takip ve tedaviye uyum sağlayamayacak hastalar.
2. Tedavi edilmemiş psikotik bozukluklar, ağır depresyon, kişilik ve yeme bozuklukları (obezitede deneyimli bir psikiyatrist tarafından özellikle önerilmezse).
3. Alkol ve/veya madde/ilaç bağımlılığı.
4. Kısa dönemde yaşamı tehdit eden hastalıkları olanlar
5. Kendi kendine bakamayan ve uzun dönemde aile ya da sosyal desteği olmayan hastalarda obezite cerrahisi yapılmaz.

Hastaların ameliyat öncesi değerlendirmeleri nasıl yapılıyor?

Bu hastalar mutidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Ekipte laparoskopik ve obezite cerrahisinde deneyimli cerrah (ve cerrahi ekip), obezite yönetiminde deneyimli iç hastalıkları uzmanı, anesteziyoloji uzmanı, diyetisyen ve psikolog/psikiyatrist bulunmalıdır. Obezite cerrahisi yapılacak hastaların ameliyat öncesi değerlendirmeleri diğer herhangi bir büyük karın cerrahisi ameliyat öncesi değerlendirmesinden farklı değildir. Yapılacak tetkikler de aynıdır. Bu tür hastalarda ayrıca obezitenin birlikte getirdiği sorunlar nedeniyle ek değerlendirmeler gerekebilir, bunlar:

 • Solunum fonksiyonları ve uyku apnesi sendromu açısından değerlendirme
 • Metabolik ve endokrin bozukluklar (lipidler, TSH vb.)
 • Gastroözefageal bozukluklar (reflü, helikobakter pilori vb)
 • Kemik dansitesi ölçümü
 • Bazal enerji ölçümü

Obezite cerrahisinin diyabetik hastalarda yeri nedir?

Tip 2 Diyabet geri dönüşü olan bir hastalık olarak görülmelidir. Obezite cerrahisinin Tip 2 Diyabetin ilerlemesinin durdurulması için yararlı olduğu kesinlikle gösterilmiştir.

Tip 2 Diyabette Obezite Cerrahisi Yapılmaması gereken özel durumlar:

1. Sekonder diyabet. Vücutta bulunan başka bir hastalık nedeniyle ortaya çıkan diyabet tipidir (Cushing sendromu, kistik fibroz, pankreatit, pankreas kanseri, hipertiroidi, akromegali gibi hastalıklar sekonder diyabete yol açabilir).

2. Antikorlar pozitif ise (anti-GAD ya da anti-ICA) ya da C-peptid < 1 ng/ml ise ya da karışık öğün testine cevapsızsa.

Diyabetik hastalar ya da diğer metabolik hastalar obezite ameliyatından yarar görüyor değil mi?

Obezite cerrahisi kilo vermede ve yukarıda söz ettiğimiz ciddi hastalıkların önlenmesinde ya da ilerlemesinin durdurulmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Diyabette (tip 2 diyabet) obezite cerrahisinin faydası kanıtlanmıştır.

Cerrahi tedavi ile Tip 2 Diyabette iyileşme sağlandığını söylemek için şunlar gerekir:

 • Ameliyat sonrası insülin dozu ameliyat öncesi dozun %25’ine ya da altına inmişse,
 • Ameliyat sonrası oral antidiyabetik dozu ameliyat öncesi dozun %50’ine ya da altına inmişse,
 • HbA1c’de ameliyat sonrası 3 ay içinde %0.5’ten fazla azalma ya da %7’nin altına düşme olursa,
 • Tip 2 Diyabeti olan hastalarda VKİ 30 ve üzerinde ve 35 kg/m2’nin altında ise obezite cerrahisi yapılabilir, çünkü Tip 2 Diyabetin ilerlemesinin durdurulması ya da iyileşmesi açısından obezite cerrahisinin faydası kanıtlanmıştır.

Biraz da ameliyat tiplerinden ve ameliyat sonrasından bahsedelim. Obezite ameliyatının bir çok tipi var, bunların etkileri nasıldır?

Obezite Cerrahisi Türleri:

1. Tüp mide (Sleeve gastrektomi) (en çok kullanılan)
2. Roux-Y gastrik by-pass
3. Mide kelepçesi
4. Duodenal switch
5. Biliyopankreatik diversiyon
6. İnce barsak by-pass
7. Laparoskopik gastrik plikasyon (daha yeni, uzun dönem etkisi henüz kanıtlanmamış, midenin içe katlanması)

Bu ameliyatların sonuçları nasıl, hastalar kilo veriyorlar mı?

obezite

Tüp mide ya da mide by-pass ameliyatlarıyla hastalar ilk 6 ayda fazla kilolarının yaklaşık %50’sini vermektedirler. İlk 6 aydan sonra kilo verme yavaşlasa da 2 yıla kadar devam edebilmektedir.

En sık yapılan tüp mide ameliyatından bahsedecek olursa, bu tamamen kısıtlayıcı bir cerrahidir. Yani midenin hacmi küçültülüyor. Ama bunun yanında, mideden salınan grelin adlı iştahı ve doygunluğu düeznleyen bir hormon var, onun salgılanması ortadan kalktığı için yeme isteği de azalıyor ve erken doygunluk oluyor.

Mide hacmi eskisinin %15'ine düşmüş oluyor.

Bu hastalarda beslenme nasıl oluyor? Ameliyattan sonra özel bir beslenme şekli var mı?

Yeni mideye uyum ve kişiye özel beslenme düzeninin devamı gerekiyor. 3 aşamalı beslenme yapılıyor, ilk 15 gün tamamen sıvı (30 ar ml ), ikinci 15 gün püre, 3. 15 gün çatalla ezilecek kıvamda gıdalar.


Bu hastaların bir kısmının tekrar kilo aldığını görüyor ya da duyuyoruz, bu neden oluyor?

Tüp mide ameliyatında mide hacmi 250-330 ml arasında oluyor. Mide tekrar genişleyebiliyor.

Çeşitli serilerde kilo alan hastaların oranı %5.4 ve genellikle hastalar ilk 6 aydan sonra kilo alıyorlar, ama ilk yıldan sonra ya da 1.5 yıl sonra da alan var. Toplam oran %5.4. Bu hastalarda da ya tekrar tüp mide ameliyatı yapılıyor, ya da diğer obezite ameliyatları yapılıyor.

Vitamin-Mineral eksiklikleri;

Ortalama %12 hastada Vitamin B12 eksikliği %3, vitamin D %23, folat %3, demir %3 ve çinko eksikliği %14 hastada görülebilir.  Bunlar ve kan kalsiyum düzeyleri 3, 6 aylar ve birinci yılda kontrol edilir.


Komplikasyonlar:

 • Hemen ameliyat sonrası:
 • Kanama, tüp mideden kaçak, akciğer embolisi
 • Ölüm 1000 de 1 in altında
 • Kaçak oranı 5000 hastalık serilerde %2.4
 • Kaçak olduğunda ameliyatla (laparoskopik olabilir) ya da kapalı olarak bölgenin yıkanması ve drenaj yapılır. Gereken olgularda mideye endoskopik olarak stent konulabilir. Beslenme (enteral, jejunostomi yoluyla ya da damardan) yapılır ve 2-4 hafta sürdürülür ve çoğunlukla bu kaçaklar kendiliğinden kapanır.

Uzun dönem:

 • Vitamin ve mineral eksiklikleri (%12)
 • Safra kesesi taşları (%23)
 • Gastroözefageal reflü (%47)
 • Karın duvarı fıtıkları

Tüp Mide Ameliyatından Sonra


*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş