Kategoriler

Günümüzde yeni ve güçlü immunsupresif (bağışıklığı baskılayıcı) ilaçlar sayesinde önlenemeyen rejeksiyon olayları pek yaşanmamaktadır.

Organ reddinden şüphelenildiğinde, genellikle bir karaciğer biyopsisi yapılır. Orta ya da ağır şiddette bir rejeksiyon varsa üç ardışık gün boyunca yüksek doz kortizon tedavisi başlanır.

Bir hafta sonra tedavinin etkili olup olmadığını görmek için tekrar karaciğer biyopsisi yapılabilir. Eğer steroid tedavisinden sonra rejeksiyon bulguları hala mevcutsa ya da kötüleşiyorsa daha güçlü bağışıklığı baskılayıcı tedaviler uygulanır. Bu tedavilerden bir hafta sonra, reddin kontrol altına alınıp alınmadığını anlamak için tekrar biyopsi yapılabilir.

Günümüzde yeni ve güçlü immunsupresif (bağışıklığı baskılayıcı) ilaçlar sayesinde önlenemeyen rejeksiyon olayları pek yaşanmamaktadır.

Tarih 15.5.2016 editor@florence.com.tr
Paylaş