Radyoterapi sırasında beslenme

Radyoterapi sırasında beslenme

Kategoriler

Radyoterapi sırasında beslenme tedavi alanının büyüklüğüne,toplam ve günlük tedavi dozlarına, radyoterapinin kaç hafta süreceğine, hastanın genel performans durumuna, hastanın kanser dışı eşlik eden hastalıklarına (örn: diabet, ülseratif kolit vb.) ve hastaya ait radyasyon duyarlılığına göre farklılıklar gösterir.

Günümüzde radyoterapi teknik ve cihazlarındaki modern gelişme sayesinde yan etkilerin azaltılması mümkündür. Üç boyutlu ve yoğunluk ayarlı radyoterapi ile kanserli dokularda yüksek dozlara çıkılırken, doz boyama teknikleri ile sağlam komşu organlara daha düşük dozlar verilebilmektedir. Bu teknolojik ilerlemelere rağmen ardışık veya eşzamanlı kemoterapi uygulamalarının da eklenmesiyle yan etkiler hastanın yaşam kalitesinde ciddi bozulmalara yol açabilmektedir.

Baş-boyun, akciğer, yemek borusu gibi organların ışınlanması, ağız içi ve yemek borusu mukozasında bozulma, yutma güçlüğü, ağız kuruluğu, tat değişiklikleri gibi yan etkiler oluşturmaktadır.

Tedavi öncesi ağız hijyeni bozuk olan ve tedavi sırasında özenli ağız bakımı yapmayan kişilerde bu yan etkiler daha kısa sürede ve daha şiddetli gözlenmektedir.

Sindirim sistemi ve genitoüriner sistem tümörlerine ait batın ve pelvis bölgesi ışınlamalarında ise bulantı, kusma, ishal, kramp tarzı karın ağrısı, idrar ve dışkılamaya ait yan etkiler ağırlık kazanmaktadır.

Mesane ve barsağın son kısmı olan rektumun duyarlılaşmasına bağlı bulgular ilaç tedavisi gerektirebilmektedir. Bu durumda hastanın beslenmesi de gelişen yan etkilere bağlı olarak bozulmaktadır.

Yapılan klinik çalışmalarda, radyoterapi öncesi vücut ağırlığı ve genel performans durumu iyi olan olguların tedavi uyumunun daha iyi olduğu gösterilmiştir.

Radyoterapi sırasında diyetisyen takibinde besin desteği alan baş-boyun tümörlü hastalarda yan etkilerin anlamlı ölçüde azaldığı kaydedilmiştir. İleri evre baş-boyun tümörlü hastalarda tedavinin ilerleyen günlerinde beslenme güçlüğü kaçınılmaz olacağından bu hastalara tedavi öncesi mide tüpü takılarak enteral beslenme önerilmektedir. Beslenmenin ağız yolu ile yetersiz kaldığı olgulara mutlaka nasogastrik sonda veya damar yoluyla ek sıvı ve besin takviyesi yapılmalıdır.


*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş