Kategoriler

Psikiyatrinin tarihine baktığımızda çok eski zamanlara kadar uzandığını görürüz.

Tıbbın babası Hipokrat beynin merkezi sinir sistemi olduğunu ilk kez ileri sürmüş, akıl hastalıklarını da beyin hastalıkları olarak kabul etmiştir. Dikkatli bir gözlemci olan Hipokrat zamanında "melankoli, mani, paronoya" gibi halen geçerliliğini yitirmeyen bir takım terimler tanımlanmıştır.

Ancak Roma ve Yunan medeniyetlerinin duraklaması sonucu ilim, güzel sanatlar ve tıbbın gelişmesi de durmuştur. Ortaçağın karanlık yüzyıllarında akıl hastalarına “ içine şeytan girmiş”, “cadı olmuş” gibi bir takım yakıştırmalar yapılmış, akıl hastalıkları doğa üstü güçlere atfedilmiş, bu hastalar işkencelere, kötü davranışlara maruz kalmışlardır.

Bunun yanında Doğu biliminde İbn-i Sina (XI. yy) ruhsal hastalıkların doğası konusunda Hipokrat’ın bakışlarını esas almış; bu hastalıkların tedavisi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Bazı kaynaklarda IX. yüzyılda ilk defa olarak Bağdat, Şam ve Kudüs’te akıl hastalarına özel hastaneler açıldığı belirtilmektedir. Fransız ihtilali ile birlikte akıl hastalarına da insanca muamele başlamıştır. F.Pinel (1745 - 1826) ve öğrencilerinin getirdiği tedavi anlayışı psikiyatri tarihinde yeni bir çığır açmıştır. Hastalar zincirlerinden kurtarılmış; Avrupa'da ilk defa akıl hastalıklarına maruz kalanlar resmen hasta kabul edilmiştir.

20.yy ile birlikte psikiyatride yeni bir dönem başlamıştır. Kimi hekimler organik kökenlere, psikiyatrik bozuklukların nörolojik bulgularına ve beyin patolojileri ile ilişkilerine odaklanmışken; kimi hekimler de Freud'un geliştirdiği "psikanalitik" kuram doğrultusunda ilerlemiştir. Ayrıca yeni nöro-modülatör ilaçların geliştirilmesi ile birlikte psiko-farmakoloji önem kazanmıştır.

Günümüzde psikiyatrik bozuklukların kimisi ile ilgili patofizyolojik mekanizmalar giderek netleşirken bazıları için hala belirsizdir. Ancak hastalıkların ele alınması sadece tedavi etmekle sınırlı değildir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Psikiyatri Bölümümüzde; hastalıkları tanımak, önlemek, sonuçlarını kestirmek, ilerlemesini durdurmak, yaşam kalitesini artırmak, mümkünse de tamamen tedavi etmek temel amaçlarımızdır. Medikal tedavi, çeşitli terapi yöntemleri, destek grupları, yaşam stilinin gözden geçirilmesi ve diğer tıp branşlarının da sürece katılımı ile bütünleştirilmiş bir tedavi planını esas tutmaktayız.


*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş