Prematüre doğan bebeklerin gelişimi geri kalmamalı

Prematüre doğan bebeklerin gelişimi geri kalmamalı

Kategoriler

premature-bebek.jpgNormal bir gebelik periyodu yaklaşık 40 hafta sürmektedir. 37. gebelik haftasından önce doğum olursa "prematüre" doğum oluşur. Ülkemizde ise her yıl doğan bebeklerin % 10 kadarı 37. gebelik haftasından önce yani prematüre olarak doğmaktadır.

Preterm doğumlar ülkemizde ve dünyada artan bir sıklıkta görülmektedir. Doğumuyla beraber sorunları da beraber getiren bu bebekleri erken doğuma iten sebeplerin bir bölümü şu şekilde sayılabilir. Genç (18 yaş) veya yaşlı (35 yaş) anne, Zayıf anne, düşük eğitim düzeyi, düşük sosyoekonomik düzey, gebelik takibi yokluğu, istenmeyen gebelik, önceden prematüre doğum hikayesi, annede kronik hastalık hikayesi, gebelikte hipertansiyon, uyuşturucu, sigara ve alkol kullanımı, fiziksel ve ruhsal travma, kromozom anomalileri ve dismorfik sendromlar, çoğul gebelik, konjenital enfeksiyonlar, plasenta, uterus ve kordon anomalileri prematüre doğuma sebep olabilecek sebeplerdir.

Prematüre doğan bebekler ne kadar erken doğdularsa, öncelikle hayatta kalma şansları azalmakta ve uzun dönem izlemde çeşitli sorunları olması ihtimali de artmaktadır.

Bilinen risk faktörleri ve yapılan önlemlere rağmen doğan prematüre bebekleri bekleyen sorunların bir kısmı, gelişme ve büyüme geriliği, zihinsel gelişme geriliği, körlüğe kadar sebep olabilen preterm retinopatisi, işitme bozuklukları, kansızlık enfeksiyonlara eğilim ve bir takım nörolojik problemler olarak sayılabilir.

Prematüre doğumlarda belki yaşamsal olmasa da, karşılaşılan sorunlardan önemli bir tanesi bu bebeklerin zamanında doğan yaşıtlarına göre fiziksel gelişmelerinin geri kalıp kalmadığıdır.

Gebelikte sigara içimi fetal doğum ağırlığını azaltır, dolayısı ile büyümeyi olumsuz etkiler. Günde 10 sigaranın üzerinde içiliyorsa bebekte doğum ağırlığı belirgin azaldığı gösterilmiştir.

Prematüre bebeklerin doğuma yakın dönemde geçirdiği hastalıklar, taburculuk sonrası beslenme performansı, annenin gebelikte geçirdiği hipertansif hastalıklar da büyümeyi ve gelişmeyi etkileyen önemli faktörlerdendir. Çocuğun içinde bulunduğu aile yapısı, gelir düzeyi, anne ve babanın eğitim düzeyleri, sağlık durumları gibi sosyoekonomik durumla ilişkili etkenlerin gelişim üzerine önemli etkileri olduğu bildirilmiştir.

Prematüre bebeklerde kronik hastalığı olan, hastanede kaldığı sürede solunum aletine bağlanmış, beyin kanaması geçiren, anne sütünü hiç almayan veya az alan, patolojik muayene bulgusu olan ve aileyle beraber yemek yiyemeyen, sofra kültürü edinememiş bebeklerde hedef boya ulaşmada ve tartı almada sorun olması yüksek ihtimaldir.

Her ne kadar prematüre bebeklerin yaşatılması birinci önceliğimiz olsa da, bu bebekler yaşatıldıktan ve taburcu olduktan sonra muhtemel gelişebilecek sorunların yakından izlenmesi, büyüme ve beslenmenin takip edilmesi çok önemlidir.


*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş