Kronik makat yırtığı tedavisinde güncel yaklaşım

Kronik makat yırtığı tedavisinde güncel yaklaşım

Kategoriler

Makat basınç ölçümü yardımıyla “Tailored LIS”

Tıptaki adıyla Anal fissür, makat iç yüzeyinde oluşan küçük yüzeysel bir yırtıktır. Böylesine küçük bir sorun ciddi derecede rahatsız edecek belirtiler üretebilmektedir. Genellikle Crohn hastalığı, tüberküloz ve geçirilmiş cerrahi girişimler ile ilişkilidir.

Makat yırtıklarının, makat adelesindeki yüksek basınç ya da makat derisinin kan akımındaki azalma nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Yüzeysel nitrogliserin, diltizem, botulinum A toksini ve bölgesel enjeksiyonlar gibi yeni tıbbi tedaviler geliştirilmiştir. Ayrıca cerrahide de açık ve kapalı makat gevşetici ameliyatlar ve kontrollü makat genişletici işlemler gibi öneriler ortaya çıkmıştır .

Birçok çalışmada makat yırtıklarının, makattaki kan akımında azalmaya bağlı olduğu, cerrahi veya kimyasal olarak makat adelesinin basıncının düşürülmesi ile iyileşeceği iddia edilmiştir. 6-8 hafta süreyle ilaç tedavisine cevap vermeyen ya da tekrarlayan vakalar kronikleşmiş kabuledilmelidir. 

Kronik Anal fissürlerin tedavisi esas olarak cerrahidir. Cerrahi tedavide günümüze kadar çok sayıda yöntem uygulanmıştır.Bunların bir kısmı, halen uygulanmakta olup bir kısmı ise artık günümüzde kullanılmamaktadır. Cerrahi metodlardan LİS, yani iç dış yan adelenin kesilmesi’nin diğer metodlara üstünlüğü ispatlanmıştır.

Anorektal Manometri yönteminin, yani makat basınç ölçümünün tedaviye katkısı nedir?

Bu, büyük abdest kaçırma, gaz tutamama ya da dışkılama güçlüğünün teşhis ve tedavisinde kullanılan en önemli ve güncel metoddur.

Cerrahın parmak muayenesiyle bölgeyi değerlendirmesi yeterli olmamaktadır. Basınç ölçümü yaparak makat adelesinin gücünün değerlendirilip, gereken işlemlere veya girişimlere karar verilir.

Kimlere yapılmalıdır?

Kadınlarda doğuma veya yaşa bağlı leğen kemiği taban adele hastalıkları, daha önce geçirilmiş bağırsak cerrahisine bağlı bağırsak son kısmının hacminin azalıp azalmadığı, bağırsağı karnına bağlanmış hastaların torbalarının kapatılmadan önce makat adelelerinin yeterince çalışıp

çalışmadığı değerlendirilir.Böylece torbanın iptaline ya da devamına cerrah rahatlıkla karar verir. 

Makat yırtığı olanlarda LIS ameliyatından önce kaçak riskini azaltmak amacıyla yapılan ölçümle (Tailored LIS) kişiye özel yöntemin şekli belirlenir. Her toplumun birbirlerinden farklı makat bölge değerleri mevcuttur. İşlemi yapan merkezin kendi sonuçlarını ve ortalama değerlerini göz önünde bulundurarak sonuca gitmesi gerekir. Bu da belirli bir tecrübe ve birikimle sağlanabilmektedir.

Nasıl yapılır? Niye yapılır?

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Kolorektal (bağırsak) Cerrahi Ünitesinde anorektal manometri, 8 kanallı su boşaltım sistemiyle çalışmaktadır.

  • İşlemden önce lavman yapılarak makat boşaltılır. Bu işlemi hasta isterse evinde kendisi yaparak da hastaneye gelebilir.
  • Hastanın geçmişi sorgulanır ve risk sorgulamasıyla hastalar değerlendirilir.
  • İşlem sırasında hastalar ağrı duymadığı için herhangi bir sakinleştirici uygulanmamaktadır. Yaklaşık 20 dk süren işlem sonrası, hastalar günlük yaşamlarına dönmektedir.
  • İşlem sırasında, kişinin gaz-büyük abdest tutmasını sağlayan makattaki iç-dış adele hareketleri ve fonksiyonları değerlendirilir. Hastanın sinir sistemi hastalığına bağlı bir nedenle büyük abdestini ve gazını tutup tutamadığı anlaşılabilir.
  • Her toplumun birbirlerinden farklı makat bölge değerleri mevcuttur. İşlemi yapan merkezin, kendi sonuçlarını ve ortalama değerlerini göz önünde bulundurarak sonuca gitmesi gerekir. Bu da belirli bir tecrübe ve birikim gerektirir.

Prof. Dr. Ediz ALTINLI

Kolon ve Rektum Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi

Tarih 19.9.2016 editor@florence.com.tr
Paylaş