Kanser tedavisi ve doğurganlığı koruyabilmek

Kanser tedavisi ve doğurganlığı koruyabilmek

Kategoriler

Embriyo ve yumurta dondurma, yumurtalık dokusu dondurma kanser tedavisi öncesi uygulanabilecek yöntemler. Hasta tedavi öncesi bu seçeneklerle ilgili bilgilendirilmeli..

Günümüzde, kanserin tedavisi kadar bu hastalığa yakalanan bir hastanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar da bir o kadar önem kazandı.

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ve radyoterapi, üreme sistemini olumsuz etkileyerek, kadınların erken menopoza girmesine de neden olabiliyor.
ABD'de yapılan çalışmalar, üreme çağında olan ve kanser tanısı konmuş hastaların sadece yüzde 50'sine, kanser tedavisinin doğurganlığa etkisi ve tedavi öncesi seçenekler hakkında bilgi verildiğini gösteriyor.

Doğurganlığın korunması için yöntemler

Tüm hastalara, tedavi öncesinde, doğurganlığın korunmasıyla ilgili uzman hekimden danışmanlık almaları ve üreme potansiyelini koruyabilecek tüm seçenekleri öğrenmeleri öneriliyor. Uygulanabilecek yöntemler kişiye, hastalığa ve hastalığın evresine göre değişiklik gösterebiliyor.

Kanser tedavisi öncesinde uygulanabilecek yöntemler

  • Embriyo ve yumurta dondurma.
  • Yumurtalık dokusu dondurma.

Kanser tedavisi sonrasında üreme potansiyeli

Kemoterapi ilaçları yumurtalık dokusu üzerinde tahribata yol açmakta ve yumurtalık rezervinin azalmasına neden olmaktadır. Yaş ilerledikçe doğal olarak yumurtalık rezervi de azalma gösterir. Dolayısıyla kemoterapi sonrası olumsuz etkiler daha fazla olabiliyor.

Tedavi sonrası adetlerin tekrar başlaması, genelde 3-4 aydan önce olmamaktadır. Adetin geri dönmesi, üreme potansiyelinin normale döndüğü anlamına gelmez.

Kemoterapi sonrası yumurtalık rezervini anlayabilmek için bir takım testler yapılır. Sıklıkla yapılan, girişimsel olmayan testler:

  • Anti-mullerian hormon (AMH) testi.
  • Adetin 2. veya 3. gününde FSH ve Estradiol bakılması.
  • Ultrasonla follikul sayımı.
  • Yumurtalık hacmi ölçümü.

Zamanlama nasıl yapılmalı?

Kanser tedavisinden sonra, ne zaman hamile kalınabileceği; kanserin türüne, tedavinin içeriğine ve takip sürecinde tedavi gerekip gerekmeyeceğine göre değişebilir.

Ayrıca hastanın yaşına, yumurtalık rezervine, önceki tedavisine, tedavinin sonlanma zamanına, tekrar tedavi gerekip gerekmeyeceğine göre belirlenmelidir.

 


*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş