Kadın Hastalıklarında Robotik Cerrahi Başarısı

Kadın Hastalıklarında Robotik Cerrahi Başarısı

Kategoriler

Laparoskopide kullanılan fleksibi olmayan kollar yerine çok fonksiyonlu robotik kolları kullanarak bir kontrol masasından yönetilerek yapılan ameliyatlara robotik cerrahi denmektedir.

Jinekolojik ameliyatlarda da Vinci robotik sisteminin kullanılması 2005 yılında FDA tarafından onaylanmıştır. Robotik cerrahinin onaylanması ile birlikte tüm jinekolojik ameliyatta da Vinci Robotik Sistem kullanılmıştır. Avantajları nedeniyle çok sayıda jinekoloji kliniği artık zor cerrahi girişimlerde Da Vinci Robotik sistemi kullanılmaktadır.

Robotik cerrahinin başlıca avantajları

Dokuları ve ameliyat sınırlarını daha iyi görerek ameliyatı yapabilme. Üç boyutlu "high definition" (yüksek çözünürlük) görüntü altında ameliyatın gerçekleştirilebilme ve gözün gördüğünden 10 ya da 20 kat büyütme ile dokuların ve cerrahi sınırların görülerek ameliyatın yapılabilme avantajı. Daha fazla hareket yeteneği ile ameliyat yapabilme. Ameliyat için bilekten daha fazla dönme yeteneğine sahip 540 dönebilen ve bileğin giremeyeceği alanlara girebilen robot kollarının olması. El de ki titremeleri önleyerek ameliyat yapabilme. Robotik cerrahi sırasında ellerdeki çok az titreme bile robotik teknoloji tarafından ortadan kaldırılmaktadır. Daha fazla hassasiyet gerektiren ince işler bu sayede yapılabilmektedir.

Kan kaybının daha az olması ve daha az kan nakli ihtiyacı. Robotik cerrahi uygulamalarda açık cerrahi ve konvansiyonel laparoskopiye göre daha az kan kaybı olmaktadır. Ağrının daha az olması. Geniş kesiler olmadığı için hastanın daha az ağrısı olur ve ağrı kesici ihtiyacı azalır. Ameliyat izinin daha az olması. Operasyonlar geniş kesi yapılmadan ve karın duvarı kesilmeden gerçekleştirilir. Bütün işlemler göbek deliğinden ve kasık bölgesinde açılan 3 veya 4 küçük delikten yapılır. Ciltte geniş ameliyat izi olmadığından estetik açıdan rahatsız eden iz bırakmaz. Hastanede daha az yatma süresi.

Ameliyat sonrası aynı gün veya ertesi gün hasta taburcu edilmektedir. Hastanın ayağa kalkma ve normal fiziksel aktivitesine kavuşma daha kolay ve hızlı olmaktadır. Enfeksiyon riskinin azalması. Karın açılmadığı ve kanama çok olmadığı için robotik cerrahide enfeksiyon riski azdır. Karın içi yapışıklıkların daha az olması. Açık ameliyatlarda daha fazla yapışıklık meydana gelir ve özellikle çocuk sahibi olmayı düşünen anne adaylarına öncelikli olarak laparoskopi önerilmelidir. Yapışıklıklardan özellikle tüpler etkilenmekte ve gebe kalmak zorlaşmaktadır. İyileşmenin çok hızlı olması. Robotik ameliyatlar mikro-cerrahi ilkeleriyle yapıldığından karın içerisinde ve ameliyat alanlarında çok az hasar meydana gelir ve iyileşme daha kolay ve çabuk olur. Normal yaşama ve işe çok daha erken dönebilme. Açık cerrahi uygulanmadığı için hasta çok kısa sürede işine dönebilmektedir.

Jinekolojide da Vinci Robotik Cerrahi Sisteminin kullanıldığı alanlar

Da Vinci robotik cerrahi jinekolojinin hemen hemen tüm alanlarında kullanılabilmektedir.

Miyomektomi (Miyomun çıkarılması)

Robotla gerçekleştirilen miyom operasyonu rahim miyomlarının tedavisinde kullanılan en gelişmiş yöntemdir. Çocuk sahibi olmak isteyen ya da rahmini kaybetmek istemeyen hastaların tercihi rahmin alınması yerine miyom çıkarılması olmaktadır.

Çağdaş yaklaşımda, hastanın yaşı menopoza yakın bile olsa artık rahmin alınması yerine kapalı cerrahi yöntemlerle miyomun alınması tercih edilmektedir ve robotik cerrahi bu iş için biçilmiş kaftandır. Konvansiyonel laparoskopik cerrahi teknikle mümkün olmayan rahmin iki ya da üç kat olarak dikilmesi robotik cerrahi ile kusursuz yapılabilmektedir. Ayrıca yine laparoskopi ile rahmin içine yakın bölgelerdeki miyomlar alınamazken robotik cerrahi bize bu avantajı da vermektedir.

Bunlara ek olarak laparoskopi ile ulaşılması ve dikiş atılması zor olan rahmin yan ve arka taraflarındaki miyomlar robotla kolayca çıkarabilmektedir.

Rahmin alınması

Rahmin alınmasını gerektiren her tür hastalıkta robotik cerrahi büyük avantaj sağlamaktadır. Özellikle diğer organlara yapışık rahimlerin alınmasında hem hastaya hem hekime ciddi konfor sağlamaktadır. Çift olan rahmin teke indirilmesi. Robotik cerrahi ile doğuştan çift olan rahim karın açılmadan teke indirilebilmekte ve hastanın gebe kalıp doğurması sağlanmaktadır.

Sarkan rahmin asılması (Sakroservikopksi/Sakrokolpopeksi)

Rahim ya da vajina kubbesi sarkmalarında robotik cerrahi ile vajina ve rahim anatomisi eski haline getirilmekte, ameliyat sırasında düğüm atma kolaylığı ile ameliyat kısa sürede bitmektedir. Robotik cerrahi vajina arkası ve omurga önü alanlarının daha kolay ve kusursuz olarak ortaya çıkarılmasını sağlar.

Tüp cerrahisi

Tıkalı tüplerin eski haline getirilmesi için laparoskopik cerrahi başarılı şekilde uygulanmaktadır. Fakat özellikle dikiş atmak ve tüpü manipüle etmek laparoskopide zordur. Robotik cerrahide ise dikiş atma ve manipülasyon kolaylığı sayesinde tüpler eski haline döndürülmekte ve gebe kalmak için tüp bebek uygulamalarına gerek kalmamaktadır. Böylece doğal yolla gebe kalmak mümkün olmaktadır.

Tüplerin ve yumurtalıkların etrafındaki yapışıklıkların giderilmesi (Adezyolizis)

Tüpler ve yumurtalıklar etrafından bulunan yapışıklıklar (Adezyon) tüp ve yumurtalıkların fonksiyonu engelleyip kısırlık ve ağrıya neden olabilir. Bu yapışıklıklar robotla mikrocerrahi prensibiyle kolayca açılabilir ve hastanın gebe kalması sağlanır. Yapışıklıklar ağrıya neden ise ağrı ortadan kalkar.

Bağlanmış tüplerin tekrar uç uca getirilerek açılması

Bazı kadınlar istedikleri sayıda çocuk sahibi olduktan sonra kendi isteği ile tüplerini bağlatmaktadır. Ancak, yeni evlilik, çocuğunu kaybetme gibi nedenlerden dolayı tekrar çocuk sahibi olmak isteyebilirler. Bu durumda birçok yerde bu hastalara tüp bebek önerilmektedir. Oysa bu hastalarda robotik cerrahi ile tüpler kolayca uç uca dikilerek eski haline getirilip normal yolla gebe kalmaları sağlanabilir.

Tüplerin çıkartılması

Tüp uçlarının tıkandığı, ileri derecede şiştiği (hisrosalpenks) ya da hasarlı olduğu durumlarda tüplerin operasyonla açılması gebelik şansını düşürür. Bu hastalarda tüp bebekten önce tüplerin alınması tüp bebek başarısını artırmaktadır. Bu durumda tüpleri almak için robotik cerrahi başarı ile kullanılmaktadır.

Dış gebelik operasyonları

Normal bir gebelikte bebek rahim içinde gelişirken dış gebelikte ise gelişme genellikle tüplerde oluşur. Dış gebelik tedavisinde tüpü almak yerine laparoskopi ya da robotik cerrahi ile tüp açılıp içinden gebelik ürünü alınır ve gebe kalma potansiyeli korunur.

Çikolata kisti (Endometrioma) çıkarılması

Çikolata kistleri çoğu zaman yumurtalıkları, tüpleri, rahmi, birbirlerine yapıştırmaktadır. Bu durumlarda laparoskopi ile ameliyat zordur. Robotik cerrahide ise yapışık organlar daha iyi açılmakta olup doku planları daha iyi görülür ve enerji modaliteleri daha hassas kullanıldığı için yumurtalık dokusuna daha az zarar verilmiş olunur. Özellikle ileri endometriozis (vajina ile kalın barsak arasında) ve çikolata kisti tedavisinde büyük avantaj sağlanmaktadır. Böylece karın içerisindeki ve yumurtalardaki endometriozis odaklarının tümüyle kontrol edilip çikolata kisti tedavisinde mükemmel başarı elde edilmesi sağlanmış olur.

Diğer yumurtalık kistleri ve kanserlerinin ameliyatı

Yumurtalığın diğer kistleri de (basit, seröz, müsinöz, dermoid v.b) başarıyla çıkarılabilir. Ayrıca yumurtalıkların biri ya da ikisi de robotik cerrahi ile alınabilir (ooferektomi). Erken dönemde saptanan yumurtalık kanserleri de robotik cerrahi ile ameliyat edilebilmektedir.

Rahim kanseri ameliyatları

Rahim kanseri ameliyatları karın ön duvarından başlayıp göğüs kafesine ve kasıklara kadar geniş bir kesi ile yapılmaktadır. Robotik cerrahide hastaya bu kesi yapılmaz ve el bileğinin giremediği zor döndüğü durumlarda da robotun kolları avantaj sağlar, daha etkili ve kanamanın az olduğu ameliyat gerçekleştirilir. Ayrıca gözle görmekte zorlandığımız karın içinin yan ve derin noktalarını da kamera ile daha iyi görüntüleyebilmekteyiz. Kanser ameliyatlarında gerekli olan lenf düğümlerinin çıkarılması işlemi de bu teknoloji ile yapılabilmektedir. Ameliyat sonrası hasta hemen ayağa kalkmakta ve işine dönebilmektedir. Robotik cerrahinin bu özellikleri sayesinde günümüzde Amerika'da kanser ameliyatlarının % 70'nin robotla yapıldığı merkezler vardır ve bu oran giderek artmaktadır. Rahim ağrı kanseri ameliyatları. Robotik cerrahi ile rahim ağzı kanseri ameliyatları da rahim kanserine benzer bir şekilde yapılabilmektedir.


*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş