İşitme kayıplarının tedavisinde güncel yaklaşımlar

İşitme kayıplarının tedavisinde güncel yaklaşımlar

Kategoriler

Yenidoğan bebekte işitme kaybı olup olmadığının erken dönemde belirlenmesi hayati önem taşıyor...

Bebeklerin binde 1 ile 6'sı doğuştan işitme kaybıyla ve yarısı genetik faktörle doğuyor. İşitme kaybı olan bebeklerin tanısındaki olası gecikmeler, bu çocukların iletişim gelişiminde ve eğitiminde ciddi sorunlara yol açıyor. Bu nedenle, işitme kayıplı yenidoğan bebeğin belirlenmesi ve tedavisinin erken dönemde başlaması hayati önem taşıyor.işitme kayıpları tedavisinde güncel yaklaşım

Erişkinlerde görülen başlıca işitme kayıpları:

  • İdiyopatik (nedeni bilinmeyen) ani işitme kayıpları.
  • Enfeksiyonlara bağlı işitme kayıpları.
  • Gürültüye bağlı işitme kayıpları.
  • Posttravmatik (travma sonrası) işitme kayıpları.
  • Erişkinlerde 65 yaşından sonra başlayan presbikuzi yaşa bağlı işitme kaybı.

İşitme kayıpları üçe ayrılır:

1. Sensorinöral tip (Sinirsel Tip) işitme kayıpları:

Bu tip işitme kayıplarında, problemin cerrahi olarak düzeltilmesi olası değildir. Hastanın işitme cihazı ya da protezle işitmesi sağlanabilir.

2. İletim tipi işitme kayıpları:

Orta kulağın kulak zarı ya da kemik zincir kusurları gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Ses dalgalarının dış ve orta kulak içinden iç kulağa geçmesini engelleyen bir durum. Cerrahi olarak düzeltilmesi mümkündür.

3. Mikst (Karışık) tip işitme kayıpları:

Mikst tip işitme kaybı, Sensorinöral Tip (Sinirsel Tip) ve iletim Tipi işitme Kayıpları'nın bileşimi olduğundan; hem dış kulakta ya da orta kulakta, hem de iç kulakta hasar söz konusudur.

İşitmeye Yardımcı Cihazlar Nelerdir?

Klasik işitme cihazları ve implante edilebilir cihazlar olarak iki ana gruba ayrılır.

1- Klasik işitme cihazları:

Bir hoparlör yardımıyla sesi kulak zarına ileten cihazlardır. Bu tip cihazları kullanabilmesi için, hastanın iç kulağının kısmen hasarlı olması gerekli. Optimum sonuç için hastanın KBB hekimince muayenesi sonrası ideal olarak odyoloji uzmanı tarafından odyolojik testlerinin yapılması, işitme eğrisine uygun cihaz seçimi ve cihazın hastanın işitmesine göre programlanması gerekli.

2- İmplante edilebilir işitmeye yardımcı cihazları:

BAHA: Orta kulağın ağır hasarlı olduğu durumlarda (konjenital aural atrezi, mastoidektomi kavitesi gibi) kafatasına vidalanan ve kemik yolundan direkt iç kulağı uyaran cihazdır.

Parsiyel sensorinöral işitme kayıplarında kullanılan implante edilebilen cihazlar:

a.Vibrant soundbridge, TICA. Vibrant Soundbridge: Biyonik kulak gibi iç ve dış parçadan oluşur. İç parça operasyonla yerleştirilir Dış parça ise kulak arkası işitme cihazına benzer. Gelen sesleri alan mikrofon, cilt üzerinden sinyalleri iç parçaya gönderir. Örs kemikçiği uzun koluna bağlı oluşum, kemik zincirin daha güçlü titreşimini ve amplifikasyonu sağlar.

b.TICA (Totally impantable communication assistance): Cihazın özelliği tam implante edilebilir olması, yani dışarıdan görünen hiçbir parçasının bulunmamasıdır. Mikrofon, dış kulak yolu derisinin altına yerleştirilir.

Biyonik kulak: Bilateral total işitme kayıplı hastalarda, mekanik ses enerjisini elektrik sinyallerine çevirerek cochlear sinire ulaştıran cihazlardır. Biyonik kulak adayı hastanın çok ileri seviyede işitme kaybının olması ve diğer işitme cihazlarından yarar görmemiş olması gerekir.

Biyonik kulak sayesinde insanoğlu ilk kez beş özel duyudan birini restore etme olanağını yakalamıştır. Ancak, doğumsal işitme kayıplı hastaların ilk 6 ay içinde işitme kaybı tanısının konulması, 1 yaş dolmadan işitme cihazı kullanmaya başlaması ve 2 yaş civarında biyonik kulak uygulanarak rehabilitasyon programına alınması çok önemlidir.

 


*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş