Kategoriler

Kanserde kullanılan kemoterapi ve radyoterapi dışında, bağışıklık sistemimizi güçlendirme temeline dayanan immünoterapi yöntemi de Grup Florence Nightingale Hastaneleri tarafından uygulanmaktadır.

Çağımızın vebası durumundaki kanser ile mücadele konusunda kullanılan kemoterapi ve radyoterapi dışında, bağışıklık sistemimizi güçlendirme temeline dayanan immünoterapi yöntemi de Grup Florence Nightingale Hastaneleri tarafından uygulanmaktadır.

“İmmünoterapi bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kanser hücrelerine karşı uyarmak amacıyla uygulanır.”

İmmünoterapi Nedir?

İmmünoterapi, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek, mevcut olan hastalıklara karşı savunma kuvvetleri oluşturmayı amaçlar. Her ne kadar immünoterapi kelimesi birçok insana yabancı bir kelime gibi görünse de, her birimize yapılan aşılar da birer immünoterapi ürünüdür.  

İmmünoterapi ile Kanser Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Hepimizin bildiği gibi vücudun bağışıklık sistemi, herhangi bir hastalık belirtisinde savunmaya geçer ve hastalığın kaynağı olan hücreleri yok etmeye çalışır. Bu durum kanser hücreleri için de geçerlidir. Ancak, bazı kanser hücreleri bağışıklık sistemini atlatmayı başarıp, anormal bir şekilde çoğalma imkanı bulabilirler.

İmmünoterapi 4 Farklı Yöntemle Kansere Karşı Mücadele Eder

1- Monoklonal antikor: Bağışıklık sistemi, zararlı olarak algıladığı her maddeye karşı savunma mekanizmasını çalıştırır. Savunma mekanizmasının askerleri olan antikorlar, zararlı görülen maddeye karşı savaşır. Bazı durumlarda, vücut antikor üretmez ve zararlı maddeler gelişmeye ya da çoğalmaya devam eder. Monoklonal antikorlar, vücudun antikor üretmediği durumlarda kullanılan ve laboratuvarda üretilen antikorlardır. Bu antikorlar vücuda enjekte edildikten sonra, kanserli hücrelerin ya da bu hücreleri barındıran diğer hücrelerin yüzeylerini sararak yok etmeye ya da gelişmelerini durdurmaya çalışır. 

2- T hücre tedavisi: Bağışıklık sisteminde yer alan akyuvar hücrelerini güçlendirme amacını taşıyan immünoterapi türüdür. Bu uygulama, tümöre karşı en fazla mücadele eden akyuvarların belirlenmesi üzerine kuruludur. Bu T hücreleri belirlendikten sonra, laboratuvar ortamına alınıp, daha güçlü hale getirilir ve tekrar vücuda enjekte edilir. Serum şeklinde kullanılan bu aşılar, 2-3 hafta aralıklarla uygulanır.

3- Kanser aşıları: Kullanılan diğer aşılar gibi, kanser aşıları da vücuda antijen enjekte edilmesi ve bağışıklık sistemini uyarması mantığına sahiptirler. 

2 tür kanser aşısı mevcuttur:

a. Koruma amaçlı aşı: Genelde HPV (Human Papilloma Virüsü), prostat ve rahim ağzı kanseri gibi hastalıklara karşı kullanılan koruma amaçlı aşıdır. 
b. Tedavi amaçlı aşı: Bu aşı ile bağışıklık sistemi kanser hücrelerini tanıyıp, mücadele etmeye başlayabilir.

4- Checkpoint inhibitörleri: Bazı kanser hücreleri sağlıklı hücreleri taklit ederek bağışıklık sisteminin devreye girip kendilerine saldırmasının önüne geçebilmektedir. Checkpoint inhibitörleri, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasına ve harekete geçmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Farklı kanser türleri için klinik çalışmaları devam eden checkpoint inhibitörler metastatik melanoma, böbrek kanseri, akciğer kanseri, safra kesesi kanseri gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

İmmünoterapi Nasıl Uygulanır?

Bu tedavi yöntemi genelde hastalığın ileri safhalarında yani dördüncü evredeki hastalara uygulanmaktadır. Serum şeklinde, damardan enjekte etme yöntemi kullanılan immünoterapi; böbrek kanseri, melanım, akciğer kanseri ve lenf kanseri gibi birçok kanser türünde tedavi amacıyla kullanılmaktadır.

“İmmünoterapi, 2-3 hafta aralıklarla gerçekleştirilen bir uygulamadır.”

İmmünoterapinin Yan Etkileri Nelerdir?

İmmünoterapi yöntemi ile bağışıklık sistemi harekete geçirildiğinde, çeşitli yan etkiler de gözlemlenebilmektedir. 
Bu yan etkiler arasında en sık karşılaşılanlar:
 • Mukozit (ağız yaraları)
 • İshal
 • Yorgunluk
 • Bulantı
 • Döküntü ve kaşıntı
 • Hormonal bozukluklar
 • Kilo kaybı
 • Otoimmün rahatsızlıklar
 • Halsizlik
 • Karaciğer hasarı
 • Tiroit fonksiyon bozuklukları
Kanser tedavilerine destek amacıyla kullanılan immünoterapi ile ilgili klinik çalışmalar hala devam etmektedir. İmmünoterapinin yakın gelecekte kanser tedavisi amacıyla daha etkin ve yaygın olarak kullanılabileceği öngörülmektedir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri immünoterapi uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Temel amacı bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser tedavisine destek olmak olan immünoterapi hakkında detaylı bilgiyi, bu konunun uzmanı olan doktorlardan alabilirsiniz.

Tarih 21.1.2020 editor@florence.com.tr
Paylaş