Genetik danışman hangi konularda yardım eder?

Genetik danışman hangi konularda yardım eder?

Kategoriler

Genetik danışman, otizm ve kanser gibi genetik temelli hastalıklarda kişiye tedavi süresince bilgi verilerek destek olur..

İnsan Genom Projesi'nin tamamlanmasından sonra genetik bilginin sağlık hizmetlerinde kullanımı önem kazandı. Özellikle otizm ve kanser gibi genetik temelli hastalıkların artması 'Genetik Danışmanlık Hizmetleri'ne olan ihtiyacı artırdı.

Genetik danışman, ailede herhangi bir kişide genetik bozukluğa bağlı hastalık ortaya çıktığında ya da böyle bir bireye sahip olma riski oluştuğunda, aileye bilgi vererek, destek olur.
 
Hastalık sürecinde de destek..

Genetik Danışman, tedavi süreci boyunca, tüm tıbbi gerçeklerin hasta tarafından net olarak anlaşılmasına yardımcı olur. Ayrıca kalıtımın hastalıktaki rolünü, varsa hastalığın tekrarlama riskini ve bu riski önlemek için neler yapılması gerektiğini anlatır. Çeşitli hastalık gruplarında genetik bir test yapılmadan önce ya da sonuçlarını aldıktan sonra bu testlerin hekimler tarafından yorumlanması aşamasında da görev alır.

Hasta grubuna göre ayrılan dört dönem:

1) Hamilelik öncesi dönem:

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin aile öyküsüne bakarak veya ilgili genetik testleri yaparak, taşıdıkları riskler değerlendirilir.

2) Doğum öncesi dönem:

İleri yaş gebeliklerinde, daha önce genetik hastalığı olan ve çocuk doğurmuş kişide ya da akraba evliliği yapmış çiftlerde son derece önemlidir.

3) Bebeklik dönemi:

Doğumsal bozuklukları olan ya da genetik hastalık tespit edilen bebeklerde özellikle tanı ve takip için önemlidir.

4) Yetişkinlik dönemi:

Klinik bulguları yetişkin dönemde ortaya çıkabilen genetik temelli hastalıklarda veya kanser vb. gibi diğer genetik hastalıklarda Onkoloji - Hematoloji klinikleri tarafından yürütülen tanı, takip ve tedavi işlemlerine destek olması amacıyla, hastaya genetik danışmanlık verilmesi önerilen bir uygulamadır.

Ülkemizde, genetik danışmanlık; üniversite ve devlet hastanelerinde, bazı özel hastane ile genetik tanı merkezlerinde, tıbbi genetik alanında uzman hekimler tarafından verilmektedir.

 


*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş