Enjeksiyonlar bel ağrılarının tedavisinde etkili oluyor

Enjeksiyonlar bel ağrılarının tedavisinde etkili oluyor

Kategoriler

bel-agrisi.jpgEpidural enjeksiyonlar, son yıllarda bel ve bacak ağrılarını kontrol etmekte en sık kullanılan yöntemler arasındadır. Enjeksiyon tedavileri bel fıtıklarına bağlı sinir sıkışmaları ve omurilik kanalının daralması durumlarında kullanılır. Sıkışmış sinirlerdeki ödemi azaltarak ağrının kontrol altına alınmasını sağlar. Ağrının azalmasıyla birlikte hastanın fizyoterapi ve omurga güçlendirme programlarına katılımı kolaylaşır ve aktif günlük yaşamına dönmesi hızlanır. Hastanın ağrıya bağlı hareketsizlik dönemi kısalır.

Tedavinin amacı nedir ve hangi durumlarda uygulanır?

Enjeksiyon tedavileri, cerrahi önerilmeyen veya fıtığa bağlı olarak sinirlerinde hasar gelişmemiş hastalarda kullanılır. Ağrılara eşlik edebilen uyuşukluk ve güçsüzlüğü de tedavi edebilir. Enjeksiyon içeriği içinde düşük doz kortizon ve lokal anestetik madde bulunur. Kortizon çok güçlü bir antienflamatuar ilaçtır. Bu ilaç ödemli sinirler ve dokular üzerine enjekte edilirse ödemi alır ve inflamasyonu (şişlik) azaltır. İnflamasyon azalınca ağrı azalır. Ödem azalınca sinirler tekrar normal işlevlerini yapmaya başlar ve ağrı ile birlikte uyuşukluk ve güçsüzlük de azalır.

Enjeksiyonlar geçici etkiye sahip olabilir ve etkileri birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Burada asıl amaç vücudun normal fonksiyona dönmesini sağlayacak fizyoterapi programına kolaylıkla ve en erken dönemde başlanmasını sağlamaktır. Vücut, bu sırada kendi iyileşme mekanizmalarını kullanmaya başlar ve ağrı nedeniyle oluşan hareketsizlik kısır döngüsünden çıkar. Örneğin herniasyonların (fıtıkların) çoğu ilk oluştuğu dönemde büyük ağrı yaparlar. Ağrı diskin içinden akan kimyasal maddelerin, sinir üzerindeki kimyasal etkisine ve ödem yapıcı etkisine bağlıdır. Haftalar ve aylar içinde disk iyileşme gösterir ve kimyasalların akışı azalır. Eğer kortizon ilk zamanlarda belirtileri azaltırsa, kortizonun etkisi bittiği anda kimyasal irritasyon ortadan kalkabilir ve ağrı tekrarlamayabilir. Yani tam doğru noktaya yapılan kortizon, kendisi direkt olarak diski iyileştirmez ama hastanın ağrı-hareketsizlik kısır döngüsünü kırarak normal hayata geçişine yardımcı olur. Süreci hızlandırır.

Epidural enjeksiyonlar bazen şikayetleri kontrol altında tutabilmek için tekrarlanır. Çoğunlukla cerrahi girişim riskli ise veya hasta operasyon istemiyorsa izlenecek yol budur. Özellikle yaşlı hastalarda omurilik kanalının daralması ile seyreden bir tablo olabilir. Bu kişilerin yürüme mesafesi bacak ağrıları nedeniyle kısıtlanmıştır ve sık sık oturma ve öne eğilme ihtiyacı duyarlar. Buna Dar Kanal Hastalığı denir. Dar kanal sinirlerin omurilik kanalı içinde birbirlerine çok yakın seyrettikleri bir durumdur. Bu yakın komşuluk sinirlerde ve yumuşak dokuda ödeme yol açar. Ödem kanalı daha da daraltır. Sinirler bu durumda normal işlevlerini gerçekleştiremez ve ağrı, uyuşukluk, güçsüzlük ortaya çıkar. Bu kişilerde de Epidural steroid enjeksiyonu 6 ay arayla veya yılda bir uygulandığında kanal içi ödem azalır ve şikayetler geriler..

Epidural enjeksiyondaki hedef nokta neresidir?

Epidural Enjeksiyon yaparken doktorunuz iğneyi epidural boşluğa yönlendirir. Omurilik omurganın ortasındaki kanal içinde yerleşmiştir. Epidural boşluk, omuriliği saran zar şeklindeki kesenin (duranın) hemen dışındaki boşluktur.

Bel ağrılarında yaptığımız enjeksiyonlar şu şekilde isimlendirilmektedir;

İnterlaminer, kaudal, transforaminal enjeksiyonlar, faset eklem enjeksiyonları ve denervasyon, sakroiliak eklem enjeksiyonları. Hangi enjeksiyon şeklinin kullanılacağına doktorunuz teşhisinize göre karar verecektir.

İşlemin uygulanışı

Epidural Enjeksiyon işlemleri floroskopi (X ışını ile görüntüleme) cihazı ile veya bilgisayarlı tomografi ile yapılmaktadır. Cihaz doktorunuzun işlem sırasında omurganızın radyolojik görüntüsünü tam olarak almasını ve iğnesini doğru yere yönlendirmesini sağlayacaktır. Böylece işlem daha güvenli ve doğru yapılacaktır. Bundan sonra fizyoterapi ve omurga güçlendirme programına hemen başlayabilirsiniz.


*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş