Diyabetle başa çıkma yöntemleri nelerdir?

Diyabetle başa çıkma yöntemleri nelerdir?

Kategoriler
Diyabetle başa çıkmak aslında hayatın stresleriyle başa çıkmaya benzer. Ümitsiz insanların tedavi başarılarının, hastalığı kabullenip mücadeleye karar verenlere göre daha az olduğu saptanmıştır. Bu hastalığın tedavisinin olduğunun bilinmesi; hastalıktan kaçma ve hastalığı unutmaya çalışma veya hastalığından utanma gibi olumsuzları bertaraf eder. Okul çocuklarının hastalığının öğretmenleri tarafından bilinmesi gerekir. Herhangi bir hipoglisemi durumunda müdahaleye yardımcı olurlar.

Diyabetli olduğunu öğrenen kişinin hele de çocuk ise endişelenmesi çok normaldir. Hayatın bundan sonrasının değişeceğini kabul etmek kolay olmayabilir. En çok korkulan şey sanki kısa sürede göz, böbrek gibi organlarda rahatsızlıkların ortaya çıkacağını sanmaktır. Halbuki diyabetin bu kronik belirtileri uzun sürede ve iyi kontrol edilmeyen diyabetlilerde ortaya çıkar. Endişeli kişiler, henüz tedavi başlamadan duygusal açıdan yıpranabilirler. Endişe düzeyi yüksek diyabetlilerde korkulan şey, tedaviye adapte olamamaları, doktora bağımlı yaşayacaklarını düşünmeleridir. 

Tanı anında inkar mekanizmasını seçen kişilerde, diyabeti ciddiye almadığı veya diyabet hakkında herhangi birşey bilmek istemediği şeklinde yaklaşımlar olabilir. Bu durum birçok hastalık için söz konusudur ancak diyabette inkar eden kişi tedaviyi aksatırsa o zaman hastalığın kısa veya uzun vadeli komplikasyonları görülür. Bazı kişiler tedavinin bazı kısımlarını görmezden gelirken, diğerlerine uymakta sakınca görmezler. Örneğin, hasta ilaçlarını alır ama diyetine uymaz.  Bazen inkar etmek, hastalık stresini azaltabilir. Kişi durumunu kabullenmediği için yoğun stres içine girmez.  Hasta hastalığına alışıncaya ve bunun getirdiği kısıtlamalara uymayı kabulleninceye kadar hissedebileceği korku ve endişeyi maskeler.

Dikkat çekmek istediğim bir husus diyabetli hastalarda depresyona rastlama olasılığının, genel nüfustaki orana göre 3 kat daha fazla olduğudur. Bu hastalar hastalıkları sebebi ile kendilerini çok mutsuz hissederler. Diyabetlilerin en az %15’inde depresif belirtiler gözlenir. Diyabetlilerde aşırı üzüntü, cesaretsizlik, melankoli hali, diyabet veya tedaviyle ilgili olmayan iştahsızlık, sık sık ağlamak ve umutsuzluk depresyon belirtileridir. Ayrıca sebepsiz hırçınlıklar, hastanın kendini değersiz hissetmesi, halsizlik ve güçsüzlük de depresyondan kaynaklanabilir.

*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş