Çocuklarda konuşma bozukluğu

Çocuklarda konuşma bozukluğu

Kategoriler
Çocukların çoğu 1 yaş civarı ilk anlamlı sözcüklerini çıkarıp en geç 2 - 3 yaş gibi düzgün bir şeklide konuşmaya başlar ve gelişimine paralel bir şekilde dil ve konuşma becerileri de artarak ilerler. Bazı durumlarda çocuğun ilk sözcüklerinin gecikmesi, cümle kurmaya başlamaması, kurduğu cümlelerin anlaşılırlığının düşük olması, çevredekilerin söylediklerini anlamakta zorlanması, hece ses tekrarları yapması gibi kendini gösteren farklı birçok dil ve konuşma sorunu da birçok çocukta görülebilmektedir. Bu durum bazı aileler tarafından normal kabul edilip zamanla düzelebileceği düşünülmekte, bazen de büyük kaygı ve endişe yaratmaktadır.

Konuşma bozukluğunda mutlaka bir uzmana başvurmalı!

Bu noktada yapılması gereken en doğru şey çocuğun dil ve konuşma becerilerinin bir uzman tarafından değerlendirilmesi olacaktır. Dil ve konuşma bozuklukları üzerine uzmanlaşmış kişiler çocuğun öyküsünü, gelişimini, dil ve konuşma becerilerini değerlendirerek aileyi doğru zamanda yönlendirebilme imkanı bulabilir. İşitmeye dair olası problemlerin ekarte edilmesi, yapısal bir bozukluk olup olmadığının tespiti, bazı durumlar da Pskiyatri, nöroloji, kbb, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile ortak yapılacak değerlendirmeler ile çocuktaki dil ve konuşma becerilerinin değerlendirilmesi ve bir sorun var ise de erken müdahale ile sorunun en kısa zamanda yerleşmeden çözülmesi imkanı bulunabilmektedir.

Genel kanı “Büyüsün, düzelir…” Ancak uzman yardımı olmadan düzelmez!

En sık yapılan hatalardan birisi de çocuğun konuşmasının büyüdükçe düzeleceğine dair inanıştır. Bu inanış ailelerin uzmana başvurma sürecini geciktirdiği için terapiye başlamada gecikmelere neden olmaktadır. Kendiliğinden düzelme olasılığının mümkün olup olmadığına çocuğu değerlendiren uzmanın karar vermesi daha doğru olacaktır. Uzman değerlendirmesi ile olası problemler ekarte edilerek ve o süreçte ne yapılması gerektiği konusunda gerekli bilgiler aileye aktarılarak beklenmesi daha doğrudur.

“Okula başlayınca ne olacak?”

Okula başlama yaşının erkene alınmasıyla beraber aileler çocuğun konuşma anlaşılırlığı düşükse, okulda sorun yaşayabileceğini düşünerek kaygı yaşamaya başladı. Dil ve konuşma bozuklukları özellikle okul dönemindeki ders başarısı, okuma yazma öğrenim sürecini de etkileyebilmektedir. Bu bağlamda, çocuğun konuşmasının anlaşılırlığı, ses üretiminde sorun olması vb bir çok durumda okul öncesi dönemde yine bir uzmandan görüş olarak sorunun kaynağı tespit edilmeli gerekli görülürse de terapi desteği verilerek sorunun giderilmesi sağlanmalıdır. Bu sayede okul döneminde çocuk hem akran iletişiminde hem de okuma yazma öğrenim sürecinde daha rahat edebilir.


*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş