Çocuklarda kış hastalıkları

Çocuklarda kış hastalıkları

Kategoriler

Kış aylarında soğuğa bağlı direnç düşmesi sonucu, özellikle okul- kreş gibi toplu ortamlarda hastalıkların sayısı artar. Virüs ve bakteriler damlacık enfeksiyonu şeklinde çocuktan çocuğa bulaşır. Bu damlacıklar saatlerce havada asılı eşyaların üzerinde aktif olarak kalabilmektedirler ve bu eşyaları ele alan, ağzına götüren çocuk enfeksiyona yakalanır.

Pnomoni (Zatürre)

Akciğerde bulunan hava keseciklerinin iltihabı olduğundan oksijen alışverişi etkilenebilir ve O2 düşer, bu yüzden hastanın genel durumu daha kolay bozulur. Kronik hastalığı olanlar, küçük çocuklar ve yaşlılarda bu hastalık daha ağır seyreder. Virüsler ve bakteriler hastalığa sebep olabilir. Ateş >39 seyreder, öksürük ve balgam en önemli bulgularıdır.

Bronşit (Zatürre)

Büyük havayollarının iltihabıdır. Akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır. Akut bronşitte etken sıklıkla virüslerdir. Ayrıca bakteriyel enfeksiyonlar, pasif sigara içiciliği ve mide içeriğinin akciğerlere kaçması denilen reflü de akut bronşite neden olabilir.

Esas yakınma öksürük ve balgamlı kusmadır. Tedavide bol sıvı alınması, istirahat ve sigara dumanından uzak durmak gerekir. Bakteriyel enfeksiyonlarda ise antibiyotik başlanabilir. Kronik bronşit yakınmaları 4 haftadan uzun sürmesi halinde düşünülür. Ancak bu durumda mutlaka altta yatan bir hastalık vardır. Bu genellikle astımdır. Ayrıca tüberküloz, kistik fibrozis, yabancı cisim ve bağışıklık yetersizliği gibi başka hastalıklar aramak gerekir. Tanıda bu hastalıklara yönelik tanı testleri kullanılır. Tedavide ise saptanan hastalığa uygun ilaçları kullanmak gerekir. m en önemli bulgularıdır.

Bronşiyolit

Solunum yollarının en küçük dalları olan bronşiyollerin (bronşçuk) enfeksiyon nedeni ile daralması sonucu oluşur. Akut bronşiyolit; erken yaşamda üst solunum yolu bulguları sonrası gelişen hışıltı ile giden hastalık olarak tanımlanabilir. Bronşiyolit ülkemizde kış aylarında epidemilere yol açar. Daha çok bir yaşın altında olmak üzere kalabalık ortamda yaşayan, sigara dumanına maruz kalan ve anne sütü almayan bebeklerde daha sık görülür. Sıklıkla viral etkenler bazen bakteriyel enfeksiyonlar da bronşiyolite yol açar. İlk bulgular burun akıntısı, öksürük ve hafif ateş gibi üst solunum yolu infeksiyonu şeklindedir. Bir-iki gün içerisinde bunu solunum sayısında artış, göğüste çekilmeler ve hışıltılı solunum izler. Huzursuzluk, beslenme güçlüğü ve kusma gözlenebilir. Fizik muayenede solunum sayısı artmıştır, taşikardi vardır. Vücut ısısı normal olabileceği gibi yüksek ateş de görülebilir. Konjünktivit, otit ve farenjit de bazı hastalarda eşlik edebilir. Morarma ve nefes durması görülebilir. Karaciğer büyüyebilir, bu bulgu akciğerlerdeki aşırı havalanmaya bağlı olabilir. Radyolojik olarak her iki akciğerde havalanma fazlalığı gelişebilir. Klinik ve radyolojik olarak akut bronşiyolit düşünülen hastalarda etkenin gösterilmesi için başka incelemeler yapılması rutinde önerilmez.

Gastrointestinal sistem infeksiyonları

- Gastroenterit: Bulantı,kusma, ishal ve karında rahatsızlık oluşur.

- İshal-diyare: Sulu ishal ve elektrolit kaybı vardır.

- Dizanteri: Karın ağrısı,kramp,kanlı mukuslu ishal olabilir.

- Rotavirus: Eylül - Nisan ayları arasında çocuk ve yaşlılarda görülür. Ateş, kusma, bulantı ve sıvı kaybı vardır. Başlama süresi 2 - 4 gün, diyare uzarsa dehidratasyon ile hastaneye yatış olabilir. Rota virüs çok bulaşıcıdır. Mikrop bulaşmış su veya gıdayla, mikrobu taşıyan eller yoluyla vücuda alınır. Yuva gibi kalabalık ortamlarda, özellikle çocuklar tuvaletten sonra ve yemekten önce ellerini yıkamayı unuttuklarında kolayca yayılır. O kadar bulaşıcıdır ki, genel hijyen koşulları ne kadar iyi de olsa, hemen her çocuk 5 yaşını doldurmadan rota virüs ishali geçirmiş olmaktadır. Ülkemiz gibi ılıman iklim kuşağındaki ülkelerde, kış aylarında görülür. Özellikle 2 yaş altı küçük çocuklar etkilenir. Erişkinde ise, daha hafif seyreder.

Çocukluk çağında sıkça görülen bir diğer hastalık da orta kulak iltihabıdır.

Akut orta kulak iltihabı tekrarlayan bir hastalıktır ve 7 yaşına kadar tüm çocukların 1 /3'inden fazlası en az 5 akut orta kulak iltihabı (AOM) atağı geçirmektedir. Hayatın ilk 2 yılında tüm çocukların % 90'ında en az 1 saptanmış AOM mevcuttur.

Orta kulak hastalıklarında en önemli faktör östaki tüpünün fonksiyon bozukluğudur. Östaki tüpünün geniz bölgesine açılan ucunda bulunan mukozada (saydam ortus) oluşacak ödem ve negatif kulak içi basıncı ile geniz bölgesinde bulunan iltihabik olayların orta kulağa yayılımı kolaylaşır. Çocuklarda östakı tüpünün gelişimsel farklılıkları, tam olgunlaşmamış bağışıklık sistemı ve sık tekrarlayan viral ÜSYE'ler AOM gelişiminde büyük rol oynar. Kulak ağrısı, kulak akıntısı, baş ağrısı, geçirilmekte olan veya yakında geçirilmiş ÜSYE hikayesi, ateş, huzursuzluk (yenidoğanlarda) ve iştahsızlık orta kulak iltihabının belirtilerindendir.

Bağışıklık sistemindeki yetersizlikler, genetik yatkınlık, anatomik farklılıklar (damak anomalileri, down sendromu ), fizyolojik fonksiyon bozuklukları (östaki tüpünün çocuklardaki açısı), alerji, yenidoğan beslenme yöntemleri (anne sütü AOM riskini azaltır ve ilk atağı geçirir), pasif sigara dumanı, kreş vb. mekanlardaki yakın temas sonucu solunum enfeksiyonları ve AOM riskinin artması, bu hastalık için başlıca risk faktörleridir.


*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş