Kategoriler

Farklı tedavi yöntemleriyle böbrek taşından kurtulmak mümkün. İzlenecek yola, hastanın ve taşın durumuna göre karar verilir

Taşın düşmesini beklemek

Çapı 5 mm’den küçük taşların yaklaşık %75’i kendiliğinden düşer.

 • Taş çok büyük değilse,
 • Tam tıkanıklık yapmıyorsa,
 • Şiddetli enfeksiyon yoksa, taşın düşmesi beklenebilir.

Bu bekleme süresi 4-6 haftaya kadar uzatılabilir. Ancak beklerken, aralıklı kontrollerle taşın herhangi bir bölgede takılıp kalmadığını izlemek gerekmektedir. Bu süre içerisinde bol sıvı alınması, hareketli bir yaşam sürdürülmesi, gerektiğinde ağrı kesici kullanılması önerilir. Önerilen bazı ilaçlar, üreterin özellikle dar olan alt ucunu gevşeterek taşın düşmesini kolaylaştırır. Taş sancısına sıklıkla, bulantı ve kusma da eşlik eder. Varsa, bu yakınmalara yönelik tedavi de eklenmelidir.

Vücut dışından şok dalgası (ESWL)

Sıklıkla böbrekte ya da üreterin üst bölümündeki taşlara uygulanır. Böbreğin yapısı, taşın böbrek içinde durduğu yer, taşın cinsi ve boyutları gibi pek çok faktör irdelenerek karar verilir. Ardışık şok dalgaları neticesinde taş küçük parçalara ayrılır. Bu parçalar idrar yolundan atılır. Nadiren de olsa işlem sırasında anesteziye ihtiyaç olabilir.

Genellikle uygulamadan çok kısa süre sonra hasta eve gidebilir. iki, üç gün içerisinde normal hayata dönüş gerçekleşir. İşlem genellikle sorunsuzdur. Ancak bazen, idrarda kanama, taş parçalarının üreterde üst üste yığılması neticesinde taş yolu oluşması, ek girişimler gerektirebilir.

Ne zaman uygulanır? Sıklıkla cerrahi müdahale;

 • İzlenen taş, belli bir süre sonunda düşmez veya üreterde takılırsa,
 • Hastada dayanılmayacak kadar çok ağrı varsa,
 • Tıkanıklık yapan taşa enfeksiyon eşlik etmekte ise,
 • Taş, böbrek fonksiyonlarını bozmakta ise uygulanır.

Cerrahi müdahale ayrıca;

 • İdrar yolundan girerek doğrudan taşa ulaşma ve taşı kırarak parçaları çıkartma (Üreterorenoskopik Litotripsi-URS) şeklinde olabileceği gibi.
 • Bel bölgesinden açılacak küçük bir delikten doğrudan böbreğe girilerek taşların kırılarak çıkartılması (Perkutan Nefrolitotripsi – PCNL) şeklinde de yapılabilmektedir

Böbrek taşı tedavisine karar verirken dikkat edilenler:

 • Taşın Tipi ve Büyüklüğü
 • Bulunduğu Yer
 • Enfeksiyon Olup Olmaması
 • Hastanın Yakınmalarının Süresi ve Şiddeti
 • Hastanın Genel Durumu ve Yaşı
 • Böbrek Fonksiyonlarının Durumu

Bebeklerde böbrek taşı tedavisi

Günümüzde, böbreğe, bir milimetreden ince iğne sistemlerinin içinden görerek girilmekte ve küçük bebeklerde dahi Mikro PCNL ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır.


Prof. Dr. Reşit TOKUÇ

Üroloji Uzmanı

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş