Başka ülkelerden böbrek nakli merkezimize ulaşmak

Başka ülkelerden böbrek nakli merkezimize ulaşmak

Kategoriler

Böbrek Nakli Merkezimiz; sadece yurt içindeki değil, yurt dışındaki pek çok hasta tarafından da tercih edilmektedir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Böbrek Nakli Merkezimiz; sadece yurt içindeki değil, yurt dışındaki pek çok hasta tarafından da tercih edilmektedir.Özellikle Orta Doğu, Avrupa ve diğer Türk Cumhuriyetlerindeki hastalar merkezimize yoğun olarak ilgi göstermektedir.

Ulusal kadavra böbrek nakli listesine girecek kişilerin Türk Vatandaşı olması gereklidir. Bu nedenle yurt dışından gelen hastalar Türkiye’de sadece canlı vericili böbrek nakli olabilirler. Ülkemizdeki organ nakli yönetmeliğinde belirtildiği gibi en uzak 4.dereceden akrabalar gönüllü olarak böbrek bağışçısı olabilirler. Bu durum yabancı hastaların için de geçerlidir.

Yurt dışından gelecek hastaların kan grubu uyumu olmaması durumunda merkezimizde bulunan diğer çiftlerle çapraz nakil listesinde değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Bu sayede yabancı hastalara da ek bir nakil şansı sağlanabilmektedir.

Böbrek Nakli Merkezimize başvuran hastalar hastanemizde yatırılarak böbrek nakline uygunluğu açısından hızla değerlendirilir. Uzman doktor değerlendirmeleri ve detaylı doku ve kros tetkikleri yapılır.

Merkezimizde yurt dışından gelen misafir hastalara ameliyat önceliği tanınmaktadır. Böbrek nakli için alıcı ve vericinin uygun bulunması halinde aynı hafta böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirilebilmektedir. Nakil sonrası yurt dışı hastalar da yurt içi hastalarımız gibi böbrek nakli takip programımızda takip edilmektedir.

Böbrek Nakli Merkezimizde; yakınlarına böbrek bağışlamak isteyen kişilere dünyada yaygın olarak uygulanan “laparoskopik tekniğinin” daha gelişmiş ve güvenli bir şekli olan “retroperitonoskopi tekniği” ile ameliyat yapılmaktadır. Laparoskopik teknikte karın içine girilerek böbreğin çıkarılması sebebiyle ameliyat sırasında karın içi organlara zarar gelmesi, barsak yapışıklıkları ve hatta barsak tıkanıklığı gelişmesi riski söz konusu olabilmektedir. Merkezimizde laparoskopik tekniğin bu olumsuz yönünü önleyen ileri bir kameralı ameliyat tekniği olan retroperitonoskopi kullanılarak karın içi organlara hiç temas edilmeden kamera altında küçük ameliyat kesikleri ile böbreğin çıkarılması sağlanmaktadır. Bu sayede verici güvenli bir ameliyat ile böbreğini bağışlayarak 2-3 gün sonra hastaneden çıkabilecek durumda olabilmektedir.

Tarih 14.5.2016 editor@florence.com.tr
Paylaş