Kategoriler

Bazı hastalarda bağışıklık baskılayıcı (immünsüpressif) tedaviler anormal böbrek fonksiyonlarına neden olabilmektedir.

Böbrek fonksiyonlarındaki kötüleşme üre ve kreatinin düzeyleri kontrol edilerek kolayca ölçülebilir. Bu iki atık ürün, bağışıklık baskılayıcı ilaçların yan etkisi nedeni ile böbrek yetersiz çalıştığında, anormal düzeylere yükselir.

Böbreklerde gözlenen istenmeyen bu yan etkiler çoğu zaman ilaç dozları ilişkilidir ve genellikle doz azaltıldığında kontrol altına alınabilmektedir.

Anormal böbrek fonksiyonlarının anlaşılması zor olabilir, ancak aşağıdaki belirtileri fark ettiğinizde mutlaka doktorunuz ya da karaciğer nakil ekibiniz ile irtibata geçiniz:

  • Geceleri sık idrara çıkmak
  • Sürekli yorgun hissetmek
  • Yeterli sıvı almamıza rağmen idrar miktarınızda belirgin azalma olması
Tarih 15.5.2016 editor@florence.com.tr
Paylaş