Kategoriler
“Bordatella pertussis” adındaki bakterinin yol açtığı, hava yolu ile bulaşan, bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 50 milyon boğmaca vakası görülmekte, bunlardan toplam 300 bini hayatını kaybetmektedir.

Boğmaca her yaşta görülebilen ancak bebeklerde öldürücü olabilen bir hastalıktır. Özellikle bebekler açısından çok ciddi bir hastalık olan boğmaca akciğer problemi başta olmak üzere birçok kalıcı sağlık sorununa yol açabilir.

Boğmaca soğuk algınlığına benzer belirtilerle başlar, daha sonra boğulurcasına, yoğun ve hızlı öksürük nöbetleri görülür. Bu hastalığa yakalanan bebeklerle küçük çocuklar nöbetler sırasında morarıp kusabilir, hatta boğularak yaşamlarını kaybedebilir.

Boğmacanın hafif seyrettiği yetişkinlerde diğer solunum yolu enfeksiyonlarına benzer dirençli öksürük gelişir. Yapılan araştırmalarda 2 haftadan uzun süren öksürüklerin % 20’sinin boğmacadan kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Boğmaca, bebeklere % 75 oranında yakın çevresinden bulaşmaktadır. Bulaşma; %40 anne, %15 baba, %20 4-19 yaş arası kardeşlerden olmaktadır.

Doğurganlık çağındaki kadınların yarısında, ilk doz boğmaca aşısı yapılana kadar bebeği koruyacak antikor titresinin olmadığı gösterilmiştir.

Boğmacaya karşı bağışıklık aşıdan sonra ortalama 10 yıl sonra azalmaktadır. Bu nedenle erişkinler boğmacaya yakalanıp yenidoğan bebeklere enfeksiyon bulaştırabilirler

Yenidoğanlarda ilk boğmaca aşısı 2. ayın sonunda yapıldığı için mikrobu bundan önce alan bebek riskle karşı karşıya kalmaktadır.

“Bebekleri korumak için bebekle teması olan anne-baba-kardeş, bakıcı ve sağlık çalışanlarının aşılanmasını öngören yaklaşım” dır.

Mevcut veriler, Tdap aşısının (Boğmaca aşısı) her popülasyonda (gebeler dahil) güvenli olduğunu göstermektedir.

Hastanemizde doğum sonrası bebekleri boğmaca enfeksiyonundan korumak için koza stratejisi uygulanmakta, bebek doğduktan sonra anneler boğmacaya karşı aşılanmaktadır.

Koza stratejisi nedir?

'Bebekleri korumak için bebekle teması olan anne – baba - kardeş, bakıcı ve sağlık çalışanlarının aşılanmasını öngören yaklaşım' dır. Mevcut veriler, Tdap aşısının (Boğmaca aşısı) her populasyonda (gebeler dahil) güvenli olduğunu göstermektedir. Hastanemizde doğum sonrası bebekleri boğmaca enfeksiyonundan korumak için koza stratejisi uygulanmakta, bebek doğduktan sonra anneler boğmacaya karşı aşılanmaktadır. 


*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş