Akciğerin sönmesi (Pnömotoraks – Kollaps)

Akciğerin sönmesi (Pnömotoraks – Kollaps)

Kategoriler

1- Pnömotoraks nedir?

Akciğer ile göğüs duvarı arasında hava birikmesidir
Daha önce var olan hava keseciklerinin (bül, bleb) patlaması sonrası görülür; akciğerin sönmesi için her zaman hava keseciği olmayabilir!

2- Pnömotoraks nasıl meydana gelir?

a. Göğüs kafesinin yaralanması

Düşme, çarpma, veya vurma sonrası; trafik kazası, darbe
Ateşli veya delici silah yaralanması
Akciğer biyopsisi sırasında veya sonrasında
Kırık kaburganın akciğere batması
Kalp masajı sırasında
- Bronkoskopi ile biyopsi yapılması sırasında (akciğerin endoskopisi)

b. Var olan akciğer hastalığının olması;

Amfizem (alveollerin bozulması; en küçük hava kesecikleri)
Pnomoni (zatürre)
Verem (tüberküloz)
Sarkoidoz
Kistik fibroz
Bül, bleb (hava kesecikleri)
Akciğer kanseri

3- Şikayetler nelerdir?

Ani başlayan nefes darlığı
Göğüs ağrısı (kalp kriziyle karışabilir*)
Nefes alamamak
Sırt veya karın ağrısı
Batma
Bazen hiç şikayet yoktur!

4- Kimlerde daha çok risk vardır?

En sık 20 - 40 yaş aralığında; genç ve orta yaş yetişkin, erkeklerde görülür
Uzun ve zayıf yapılılarda daha sıktır (astenik yapı)
Altta yatan diğer akciğer hastalığının olması
Bazılarında genetik yatkınlık var olabilir (Ör. Alfa-1 antitripsin eksikliği)
Önceden geçirilen “pnömotoraks” varlığı sonraki 1-2 yılda tekrar olma olasılığını (aynı taraf veya diğer akcigerde) arttırır; ikinci ataktan sonra nüks etme olasılığı %80'lere yükselir!

5- Diğer risk altında olanlar?

Basınç değişikliklerine maruz kalanlar;

Dalgıçlar
Uçak yolculuğu yapanlar, pilotlar
Dağ tırmanıcıları
Suni solunum cihazina bağlı olanlar (Mekanik Ventilasyon)

6- Tanı nasıl konur?

Hastanın şikayetleri; daha önceden var olan akciğer hastalığı, önceden geçirilmiş pnömotoraks hikayesi, vb.
Fizik muayenede solunum seslerinin kaybolması, azalması ve/veya derinden duyulması
Akciğer filmlerinde (düz grafi, Bilgisayarlı Tomografi) akciğerin kısmi veya tam söndüğünün tespit edilmesi.

7- Acil durumlar?

Akciğerin tam sönmesi
Kalbi sıkıştırarak çalışmasını engellemesi; vücuda kan pompalama görevinin aksaması (Tansiyon Pnömotoraks); ÖNEMLİ NOT: Ölümcül bir durum olabilir. Uyanık olunmalı! -- Kalp durması nedeniyle "Kalp Masaji" gerektirebilir! Acilen hastaneye başvurulmalıdır!*

8- Tedavi?

Gözlem
Kateter ile hava aspirasyonu
Göğüs tüpü uygulaması
Cerrahi - akciğerdeki hava keseciklerinin kapalı “VATS yöntemi”yle (torakoskopik cerrahi) stapler – zımba kullanılarak çıkarılması

9- "Gözlem tedavisi'' kimlere uygulanabilir?

%10-15'lik sönme varsa ve ilk ataksa
Belirgin hava keseciğinin veya bülün olmaması
Mesleksel risk grubunda değilse

10- "Göğüs tüpü tedavisi" kimlere uygulanabilir?

Tansiyon pnömotoraksta, zaman kaybetmeden “acil tüp” uygulanmalıdır!*; (her an acil cerrahi müdahale için hazır olunmalıdır!*)
İlk ataksa
Belirgin hava keseciği veya bül tespit edilemediyse

11- "Kapalı VATS - endoskopik stapler (zımba) tedavisi" kimlere uygulanır?

%15'ten fazla sönme varsa
Ikinci nüks ile gelen hastalarda
Tespit edilmiş hava kesecikleri veya bül varsa
Mesleksel risk grubunda olanlarda *“ilk atakta” yapılmalıdır.

12- Ameliyat sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Sigara kesinlikle bir daha hiç kullanılmamalı
Sigara içilen ortamda dahi durulmamalı (sigarada akciğerin ve diğer organların dahil elastin ve kollajen liflerini parçalayan maddeler hızla ciltten nüfuz ederek kana karışırlar)
Verilen ilaçlar düzenli kullanılmalı
Düzenli yürüyüş yapılmalı
Kabız kalınmamalı
Bol meyve ve sebze tüketilmeli
Ağır yük kaldırılmamalı; en az 6 ay boyunca efor veya ıkınma gerektirecek fiziksel aktivitelerden ve sportif faaliyetlerden uzak durulmalı
Aylık doktor kontrolleri ihmal edilmemeli.

Akciğerin Sönme (Pnömotoraks & Bül) Hastalığının Torakoskopik (kapalı) Cerrahi Tedavisi

Kısa ameliyat süresi
Daha az ağrı
Akciğerlerin daha hızlı normal haline ulaşması
Daha çabuk akciğer fonksiyonlarının normale dönmesi
Daha hızlı ayağa kalkma
Daha az hastane yatış süresi
Daha hızlı taburculuk
Daha hızlı günlük hayata dönme
Hasta ve hasta yakınlarının daha az işgücü ve zaman kaybı


*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş