65 yaş üzeri her 100 kişiden biri parkinson hastası!

65 yaş üzeri her 100 kişiden biri parkinson hastası!

Kategoriler

Parkinson hastalığı yaşlılıkla birlikte görülme sıklığını arttırır. Geriatrik dönemde, 65 yaş üzeri her 100 kişiden 1 – 2’ sinde Parkinson hastalığı tanısı vardır. Yaşlı erkeklerde daha sıktır ve ailede Parkinson hastası olması, hastalığın ortaya çıkma riskini arttırır.

Parkinson hastalığının bulguları

Yayılım hızı kişiden kişiye farklılık gösterir. Yine aynı şekilde kullanılan ilaçlar ve ilaçlardan alınan fayda da her bireyde farklıdır. Bu nedenle yaşlı hastanın genel sağlık durumu, kullandığı diğer ilaçlar, sosyal durumu ve yaşam tarzına göre Parkinson tedavisi planlanır ve hasta 3 - 5 ay aralarla takip edilir.

Parkinson´da ilk belirti titremedir!

Parkinson hastalarının ilk yakındığı bulgular titreme ve hareketlerde yavaşlamadır. Tek taraflı başlayan bu bulgular zaman içinde koldan bacağa veya karşı vücut yarısına ilerler. Parkinsonun ilerleme hızı her hastada farklıdır. Erken dönemdeki yakınmalar tek kolun yürürken az sallanması, omuz ağrısı, bir bacağın yürüyüşte geri kalması ve yere sürülmesi olabilir. Parkinson hastalarının yüz ifadeleri donuklaşır ve seslerinde şiddette ve tonasyonda farklılıklar olur. On Parkinson hastasının yedisinde ise ilk bulgu titremedir. Tek elde istirahat sırasında olan titreme harekete başlayınca kaybolur. Ayakta dururken kolu aşağı sarkıtınca bir süre sonra başlar.

Parkinson hastalığı ile geçirilen süre arttıkça kişi parkinsonu tanır. Parkinson tedavisinde başarıyı sağlayan özelliklerden birisi hasta ve yakınının Parkinson hastalığını kabullenerek ilaçları düzenli kullanmasıdır. İlaçların amacı temel olarak, Parkinson hastalığı nedeniyle yaşlı kişinin yaşam kalitesinin bozulmasına engel olmaktır. Bir grup ajan Parkinsonun ilerleme hızını yavaşlatır. Erken başlanan Parkinson tedavisinin beyinde dopaminerjik mekanizmaları düzenleyerek Parkinson hastalığı için olumlu etkisi olduğu bilinmektedir.

Parkinson hastalığının ilerleyen evrelerinde sinirlilik ve tahammülsüzlük görülür!

Parkinson hastalığı ilerledikçe hareketlerde yavaşlama ve denge problemleri belirginleşir. Tabloya eklenen sinirlilik, tahammülsüzlük, unutkanlık ve takıntılar hasta ve yakınlarını zor durumda bırakır. Davranış kontrolünde zorlanan Parkinson hastalarının nöroloji doktoru tarafından aldığı ilaçlar gözden geçirilerek tedavileri yeniden düzenlenir. Bu dönemde ortaya çıkan davranışsal sorunlar temel olarak dopamin içeren ilaçlardan kaynaklanmaktadır. Yeni ilaç düzenlenmesi ve ek tedavi ile kontrol edilebilir. Ancak erken dönemde sıkıntıların Parkinson hastasını izleyen nöroloji uzmanı ile paylaşılması gerekir.

Parkinson hastalığı ilerlediğinde hangi belirtiler eklenir?

• Tek taraflı başlama - Balayı dönemi
• 10 yıldan sonra ilaca bağlı yan etkiler problem olmaya başlar
• 10-15 yıl arasında ilaç yan etkileri – Hafıza ve dikkatte yavaşlamalar – Davranış problemleri olabilir
• Her parkinson hastasının klinik seyri farklıdır
• Kendinizi başka parkinson hastalarıyla karşılaştırmayın

Parkinson hastalığında ilk 5 yıl:

• Parkinson hastalığını kabullenmek zordur. Farklı doktorlara fikir sorulur.
• Parkinson kabul edilir ama bir suçlu aranır.
• Hastalığın bulguları meydana çıktığında beyinde dopamin üreten hücrelerin %75’i hasarlanmıştır.
• İlaç uyumu etkinlikte çok önemlidir
• İlk yıllarda hasta ilaç saatlerini atlasa da belirgin fark etmez
• İlacını içmese bile bir iki gün iyilik hali devam eder.
• Ancak düzensiz ilaç kullananların hastalıkları daha hızlı ilerler.

Parkinson hastalığında 5-10 yıl:

• Kullanılan ilaç sayısı ve sıklığı artmıştır.
• İlacın etkisini ve etkisinin azaldığını hisseder.
• Doz atlayamaz.
• %40-50 parkinson hastasında ilaç sonrası yerinde duramama ve istemsiz hareket olabilir.
• Doktoruna 4-6 ayda muhakkak gitme gereksinimi duyar.
• Hemen başlanan ilaç tedavisi ile beyinde bozulan kimyasal dengenin tekrar sağlanması gerekir.

Parkinson hastalığında 10 yıldan sonra:

• Gün içinde şikayetlerinde dalgalanmalar hisseder
• İlaç sayısı ve sıklığı artmıştır.
• İlaçlardan eski verimi alamaz.
• Doktorunu üç ayda bir ziyaret eder.
• Bazı huysuzluklar, sinirlilik, alınganlıklar olabilir.
• Çabuk yorulur.
• Denge problemleri rahatsız eder.

Parkinson ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı veya yan etkiler nedeniyle kullanılamadığı hastalar için üç farklı tedavi seçeneği vardır:

1. Cilt altı kateter kullanarak dopaminerjik ajanın sürekli Parkinson hastasına verilmesi (Apo-morfin tedavisi)
2. Endoskopik girişimle açılan yolla jel formundaki dopanın bağırsaktan pompa ile sürekli verilmesi (Duo-dopa tedavisi)
3. Beyin pili ameliyatları (Derin beyin stimülasyonu tedavisi)

Bu dönemde Parkinson hastasının hastalık yılı, yaşı ve diğer hastalıkların durumuna göre, ailesi ve nöroloji uzmanı “ileri evre Parkinson tedavileri” den birine karar verirler.


*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş