Kategoriler

Dil gelişimi

Dil, "alıcı dil" ve "ifade edici dil" olarak iki kategoride incelenebilir. Alıcı dil becerileri; sözel ifadelerin anlaşılması, ifade edici dil ise; bir düşünce ya da duygunun bir sembolle ifade edilmesidir. Oldukça karmaşık bir süreç olan dil gelişiminde bazı dönemlerde, çocuğun belli aşamalar kaydetmesi beklenir.

İlk 3 ay
(Agu'lar başlıyor)

Alıcı dil:
•Yüksek sese karşı irkilir.
•Kendisiyle konuşulduğunda sessizleşir ya da gülümser.
•Annesinin sesinin farkındadır ve duyunca sakinleşir.
•Bir ses duyduğunda emme davranışını hızlandırır.

İfade edici dil:
•Keyif aldığına ilişkin bazı sesler çıkarır.
•Çeşitli ihtiyaçlarını ifade etmek için ağlar.
•Ailesini gördüğünde gülümser.

4-6 ay
Babıldama dönemi / A-aa sesleri)

Alıcı dil:
•Seslerin geldiği kaynağı gözleriyle takip eder.
•Annesinin sesindeki değişikliği fark eder.
•Müzik ve ses çıkaran oyuncaklar ilgisini çeker.

İfade edici dil:
•Konuşma benzeri bazı sesleri mırıldanmaya başlar.
•Kıkırdar ve güler.
•Heyecanlandığını veya hoşlanmadığını belirtir.
•Aile üyeleriyle vakit geçirirken veya yalnızken agular.

7-12 ay
(Babıldama dönemi devam ediyor / ba-ba-ba sesleri)

Alıcı dil:
•Basit oyunlardan hoşlanır.
•Sese doğru döner ve bakar.
•Çevresindeki konuşmaları dinler.
•Sıkça kullanılan kelimelerin farkındadır.
•Basit yönergeleri anlar.

İfade edici dil:
•Kısa ve uzun hecelemeler yapabilir.
•Kelime ya da ağlama dışı seslerle çevresinin dikkatini çekebilir.
•Çeşitli konuşma seslerini taklit edebilir.
•İletişimde jestler kullanır.
•1 yaşa yakın dönemde çeşitli kelimelere sahip olabilir.
•Bu kelimeler yeterince anlaşılır olmayabilir.

1-2 yaş
(Baba-dede-anne-abla-abi gibi sesler)

Alıcı dil:
•Sorulduğunda vücudunun birkaç bölümünü gösterebilir.
•Basit yönergeleri gerçekleştirir ve soruları cevaplar.
•Basit tekerleme, şarkı veya masalları dinler.
•Söylenen resmi gösterir.

İfade edici dil:
•Her ay yeni birkaç kelime söyler.
•İki kelimeyi bir arada kullanabilir.
•Birkaç kelimeli sorular sorabilir.
•Kelime başında farklı ünsüz sesleri kullanabilir.

3 yaş
(Bana topu ver)

Alıcı dil:
•Kelimelerin anlamlarındaki farklılıkları anlayabilir (git-dur, büyük-küçük).
•Sıralı yönergeleri algılayabilir.
•Uzun sürelerde öykü dinlemekten hoşlanır.

İfade edici dil:
•Hemen hemen her şey için kelime kullanır.
•İki üç kelimeli cümleler kullanır.
•Çevresindekiler için konuşması anlaşılırdır.
•Sıklıkla nesneleri adlandırarak ister.


*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş