Sağlık Rehberi

Lazer epilasyon istenmeyen tüyleri güvenli bir şekilde yok eden yöntemdir. Lazer epilasyonda doğru lazer tipleriyle, doğru dozda uygulama esastır.

MR da vücudumuzdaki hidrojen protonları uyarılarak sinyal alınır. Sıvı yoğun ortamda hidrojen protonları hareketli olur, bu hareket diffüzyon MR tekniği ile hesaplanır.

Cerrahi işlem, vücudun sadece ameliyat edilecek kısmı uyuşturularak da yapılabilir. Bölgesel anestezi diye adlandırılan bu uygulamaların epidural anestezi, spinal anestezi, bölgesel sinir blokları gibi çeşitleri vardır.

Anne adaylarının diyabet gelişme riskinin en yüksek olduğu 24-28. gebelik haftalarında, şeker hastalığı tarama testi yaptırmaları gerekir.

Ultrason tekniğinin bir ileri aşaması olan Doppler cihazı, vücudun damar ağını, kanın damarlar içindeki dolaşımını, dolaşımın yeterliliğini ve kanın akış hızını son derece kolay bir yöntemle ortaya koymaktadır.

Fetal DNA Testi, erken gebelik haftalarında bebekteki spesifik kromozomal anomalileri anne kanından tespit edebilen bir tarama testidir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Merkezimizde Odyoloji  Kliniğimizde işitme testleri olan odyometri, timpanometri, akustik refleks ölçümleri, otoakustik emisyon (OAE) testleri ve işitsel beyinsapı cevabı (ABR/BERA) testleri ile detaylı işitme değerlendirmesi yapılmaktadır. 

Vücudumuzda “biotin” vitaminini üreten enzim biotinidaz enzimidir. Eğer doğuştan itibaren bu enzimin eksik biotin eksikliğine bağlı ilk olarak deri hastalıkları akabinde beyin gelişiminde bozukluklar olabilmektedir. 2009 yılından itibaren yapılan tarama testi ile tanı erken konulabilmektedir.

Hastanın doktor gözetiminde, düzenli ve seanslar halinde derinin ultraviyole ışınlarına maruz bırakılmasıdır. Bu amaçla yapay ultraviyole ışını veren kabin şeklinde cihazlar veya bölgesel uygulamalar için daha ufak cihazlar kullanılır.

Katabolik dönemi ağır ve uzun süren hastalarda sindirim sisteminin anatomik veya fonksiyonel bütünlüğünün bozulması sonucu oral beslenmenin yapılamadığı durumlarda, hasta için gerekli tüm besin maddelerinin damar yolu ile verilmesi işlemidir. 

Voiding Sistoüretrografi (VSUG) mesane ve alt üriner sistemin değerlendirilmesi için kullanılan bir X-ışını ile görüntüleme yöntemidir.