Sağlık Rehberi

Gebelikte 4 Boyutlu ultrasonografi işleminde ses dalgaları bir prob yardımıyla dokuya gönderilir ve dokulardan yansıyan ses dalgaları bir ekran üzerinde görüntülenir.

Tüp bebek tedavisinin son aşaması yapılan tedavinin sonucunun değerlendirilmesidir. Embriyo transferinden yaklaşık 12 gün sonra yapılacak gebelik testi, tedavinin sonucunu gösterecektir.

Kendi yakınından böbrek alma şansı olmayan umutsuz iki ya da üç çiftin karşılıklı böbreklerini paylaşarak sağlıklı nakil olma şansını yakalamasına çapraz böbrek nakli denir. Çapraz böbrek nakli “böbrek kardeşliği” olarak da anılmaktadır.

Nöral tüp defekti olarak da bilinen spina bifida, ikiye ayrılmış ya da açık omurilik olarak tanımlanabilen doğuştan gelen hastalıklardan biridir.

Safra kesesinin görevi, karaciğerin ürettiği safrayı depolamaktır. Sindirim sırasında, safra kesesi kasılarak içindeki safrayı bağırsağa boşaltır.

Pnömotoraks akciğerde yırtılma meydana gelmesi sonucunda göğüs boşluğunda hava birikmesi anlamına gelir. Biriken hava, akciğerin rahat genişlemesini bozarak nefes alıp vermeyi güçleştirir.

Koroner arter hastalığı, kalp kasını besleyen atardamarların daralması veya tıkanması ile kalbe giden kan akışının azalması ya da kesilmesine bağlı oluşan kalp rahatsızlıklarından biridir.

Kadın hastalıkları ile ilgili en sık rastlanılan şikayetlerden birisi olan kasık ağrısının tek bir nedene bağlı gelişen bir şikayet değildir. Kasık ağrısının çok çeşitli nedenleri olabilmektedir.

Kalp, toplamda dört odacıktan oluşan yaşamsal bir organdır. Kalbin üst kısmındaki iki odacık, atriyum (kulakçık) ve iki alt odacık da ventriküller (karıncık) olarak tanımlanır. Dolaşım sisteminden gelen kan; sağ kulakçığa girer, ardından sağ karıncığa gönderilir.

Diz eklemi bozulmasında en önemli sebep yıpranma ve aşınmadır. Şişmanlık, romatizmal hastalıklar dizin erken yıpranmasına neden olur.

Egzama birçok nedenden dolayı gelişebilen; ciltte kızarıklık, şişlik ve kaşıntı gibi belirtiler gösteren yaygın bir deri hastalığıdır.

Vücudun en büyük damarı olan aort, kalpten çıkan oksijen bakımından zengin kanı tüm vücuda gönderen ana atardamar olarak tanımlanabilir.

Takıntılı düşüncelerin yani obsesyonun davranışa dönüşmesi olarak tanımlanabilen obsesif kompulsif bozukluk, bir tür anksiyete bozukluğudur.

Üst çene, burun çevresi, göz altı ve alın kemiğinin içinde yer alan hava boşlukları sinüs olarak tanımlanır. Mukoza yapısına benzer bir yapıya sahip olan sinüsler ince bir zar ile çevrilidir.

Romatoid artrit, bilinen kesin bir tedavisi olmayan kronik bir hastalıktır. Birçok eklemi, organı ve vücudu bütün olarak etkileyebilen bir otoimmün bozukluktur.

Böbreklerde kist gelişimine yol açan çeşitli hastalıklar vardır. Bu hastalıklardan bazıları kalıtsaldır. Bazıları ise kalıtımla ilişkisiz bir şekilde gelişir.