Sağlık Rehberi

Mitral darlığı, çocukluk döneminde geçirilen akut romatizmal ateş hastalığına bağlı olarak gelişen bir kalp kapağı hastalığıdır. Mitral kapak, kalpteki sol atriyum (kulakçık) ve sol ventrikül (karıncık) arasında yer alır.

Yaşamın herhangi bir döneminde, çeşitli sebeplere bağlı olarak, bu kapakların bir veya birden fazlasında darlık veya yetmezlik gibi hastalıklar çıkabilir.

Günümüzde kalp ve damar hastalarının sayısı giderek artıyor. Çevresel, genetik, psikolojik birçok faktör kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor.

Daha önce organ bağışında bulunmuş sağlıklı insanlar öldüğünde, kalp, akciğer, karaciğer, böbrek gibi bazı organları bir süre daha çalışmaya devam eder.

Tüm kanser türleri gibi cilt kanserinin de görülme sıklığı giderek artmaktadır. Hastalığın gözlenmesinde genetik faktörler kadar çevresel faktörler de rol oynamaktadır.

Kronik yorgunluk ile beraber kansızlığa sebep olan vitamin eksikliklerinin başında B12 vitamini, demir ve folik asit eksikliği gelir. Tiroit bezinin az çalışması durumunda kilo artışı, vücutta şişlik, kabızlık, fazla uyku uyuma yakınmalarının yanında en sık görülen yakınma yorgunluktur.

Kanser olduğunu ve radyoterapi (ışın tedavisi) alması gerektiğini öğrenen bir kişinin genellikle radyasyon tedavisi hakkında bilgi sahibi olmadığı için ilk tepkisi korku veya endişe olabilir. 

Kramp istem dışı ağrılı ve uzun süreli kas kasılması olarak tarif edilebilir. Hemen hemen her iskelet kasında ortaya çıkabilmekle birlikte ayak ve bacak krampları daha yaygın gözlenir.

Kalın bağırsağın makata yakın olan ilk 12 cm olan bölümüne rektum adı verilir ve bu bölümden kaynaklanan kötü huylu tümörlere rektum kanseri denir. Genelde 35 yaştan itibaren sıklığı artmaya başlar; en sık 50 yaştan sonra rastlanır. 

Böbrek taşları, böbrek kanalları içerisinde oluşan mineral içerikli sert kitlelerdir. Taşların oluş nedeni ve mekanizması bilinmemektedir.

Cerrahi işlem bittiğinde sıra hastanın uyandırılmasına gelmiştir. Anestezi doktoru cerrahi süreci takip ederek ameliyatın sonlarına yaklaştıkça anestezik ilaçların doz ayarlamalarını yapar.

Nöropatik ağrı, beyinden başlayarak, vücudun uç noktalarına kadar ulaşan sinirlerin çeşitli nedenlerle zedelenmesi veya fonksiyonun bozulmasıyla birlikte hissedilen ağrıdır.

Çeşitli nedenlere bağlı olarak böbreklerimiz zarar görebilir ve böbrek işlevlerinde giderek azalmaya yol açan bir klinik tablo ile karşılaşılabilir.

Antibiyotiklerin uygunsuz şekilde kullanılması, bakterilerin, sonraki tedavilere karşı direnç geliştirmesine neden olabilir. Yani, daha sonra bu antibiyotiğe gerçekten ihtiyaç duyduğumuzda işe yaramazlar.

Kalın bağırsak, mide ile anüs arasında kalan organdır. Kalın bağırsak, tıpta kolon olarak da tanımlanır. Farklı bir deyişle kalın bağırsakların ilk 150 cm'si kolon ve son 15 cm'si ise rektum olarak adlandırılır.

Kişinin kilosunun aşırı olup olmadığının saptanmasında farklı yöntemler olmakla birlikte vücut kitle indeksi sık kullanılan yöntemlerden bir tanesidir.