Sağlık Rehberi

Topuğun alt bölümündeki ağrı ve topuğun arka bölümündeki ağrı. Alt bölüm ağrılarında ağrılar topuktan başparmağa uzanan plantar fasia olarak adlandırılan adalede oluşur. Eğer topuğunuzun arkasında ağrı varsa, aşil tendonunun topuk kemiğine bağlandığı bölgede enflamasyonu söz konusudur.

Ankilozan spondilit ilerleyici, ağrılı, en sık olarak omurgayı tutan romatizmal hastalıktır. Genellikle ilk tutulan omurga kemiği leğen kemikleridir. Bu yüzden başlangıç dönemindeözellikle bel bölgesinde sertlik, tutukluk ve ağrı hissedilir.

Dil gecikmesi olarak da bilinen çocuklarda konuşma gecikmesi, en basit tanımıyla çocuğun dil / konuşma becerilerinin yaşından beklenenden geride olmasıdır.

Omurgayı oluşturan omurların arasındaki disklerde yaşlanma ile dejenerasyon başlar. Bu dejenerasyon kendisini bel fıtığı, boyun fıtığı, lomber dar kanal, servikal dar kanal ve bel kayması şeklinde gösterebilir.

Çağımızın hastalığı (diş sıkma-bruksizm) çok erken yaşlarda stres ile beraber başlamakta bununla beraber ileri yaşlarda da görülebilmekte ve tedavi edilmediği takdirde ağızı hiç açamama gibi majör problemler doğurabilmektedir.

İktidarsızlık; erkeklerde penisin gerek cinsel birleşme için gerekli sertliği sağlayamama gerekse ilişkiyi devam ettirebilmek için sertliğini koruyamama durumu olarak tanımlanabilir.

Sistemik lupus eritematozus; nedeni tam olarak bilinmeyen, bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan otoimmün bir hastalıktır.

Uykuda solunum bozuklukları; obstrüktif uyku apne sendromu, santral uyku apne sendromu ve uykuyla ilişkili hipoventilasyon sendromu olarak sınıflanmaktadır. En sık karşılaştığımız obstrüktif uyku apne sendromu(OSAS) için risk faktörleri ; şişmanlık, ileri yaş, erkek cinsi, sigara ve alkol tüketimi, genetik faktörler olarak sıralanabilir.

Medikal onkoloji bölümümüzde akıllı ilaç olarak da isimlendirilen ve kanser hücrelerini hedefleyerek yok eden biyolojik ilaçlar da uygun hastalarımız için kullanılmaktadır.

Akciğerleri çevreleyen zarlar plevra adını alırlar. Birçok farklı hastalık plevrada tutulum yapabilmekte ya da plevrayı etkileyebilmektedir. Tüberküloz, kanser veya diğer tüm vücudu etkileyen hastalıkların tuttuğu en önemli alanlardan birisi de akciğer zarıdır.

Herpetik dolama; herpes simpleks virüsün (HSV) deride zedelenme ya da başka nedenlerden oluşan bir çatlaktan içeri girmesi ile ortaya çıkar.

Orf diğer adıyla ektima kontagiosum; "orf virüsünün" neden olduğu, koyun ve keçilerden insanlara bulaşabilen bir viral bir deri hastalığıdır.