Sağlık Rehberi

İlk adet kızlar için her zaman ürkütücü olmuştur. Memeler gelişmeye başlayıp, ergenliğe girildiğinde anne veya yakın akraba kız çocuğuna adet göreceğini ve neler yapması gerektiğini anlatmalıdır.

Cerrahi sırasında solumanın güvenli biçimde sürdürülmesi veya ciddi bir akciğer hastalığının tedavisi veya normal solumayı etkileyen başka bir durum söz konusu olduğunda solunum destek tedavisi gerekli olmaktadır.

Kaslar vücudumuzda hareketleri sağlayan ana yapıdır. Her hareketi sağlayan özel kas grupları vardır. Kas ağrısı bazen bu özel gruplarda bazen de tüm vücutta hissedilir.

Rekonstrüktif mikrocerrahi, vücudumuzdaki küçük yapılar üzerinde hassas ameliyatların yapılabilmesi için özelleşmiş ameliyat mikroskopları ve çok küçük özel aletlerin kullanıldığı bir cerrahi alandır.

Koroner arter hastalığında, kalbin yüzeyindeki kalp kasına gerekli oksijen ve besin maddelerini taşıyan damarlar (arterler) etkilenir.

Günümüzde kalp ve damar hastalarının sayısı giderek artıyor. Çevresel, genetik, psikolojik birçok faktör kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor.

Daha önce organ bağışında bulunmuş sağlıklı insanlar öldüğünde, kalp, akciğer, karaciğer, böbrek gibi bazı organları bir süre daha çalışmaya devam eder.

Tüm kanser türleri gibi cilt kanserinin de görülme sıklığı giderek artmaktadır. Hastalığın gözlenmesinde genetik faktörler kadar çevresel faktörler de rol oynamaktadır.

Kronik yorgunluk ile beraber kansızlığa sebep olan vitamin eksikliklerinin başında B12 vitamini, demir ve folik asit eksikliği gelir. Tiroit bezinin az çalışması durumunda kilo artışı, vücutta şişlik, kabızlık, fazla uyku uyuma yakınmalarının yanında en sık görülen yakınma yorgunluktur.

Kanser olduğunu ve radyoterapi (ışın tedavisi) alması gerektiğini öğrenen bir kişinin genellikle radyasyon tedavisi hakkında bilgi sahibi olmadığı için ilk tepkisi korku veya endişe olabilir. 

Kramp istem dışı ağrılı ve uzun süreli kas kasılması olarak tarif edilebilir. Hemen hemen her iskelet kasında ortaya çıkabilmekle birlikte ayak ve bacak krampları daha yaygın gözlenir.

Kalın bağırsağın makata yakın olan ilk 12 cm olan bölümüne rektum adı verilir ve bu bölümden kaynaklanan kötü huylu tümörlere rektum kanseri denir. Genelde 35 yaştan itibaren sıklığı artmaya başlar; en sık 50 yaştan sonra rastlanır. 

Böbrek taşları, böbrek kanalları içerisinde oluşan mineral içerikli sert kitlelerdir. Taşların oluş nedeni ve mekanizması bilinmemektedir.