Sağlık Rehberi

Hastanın kardeşinden, akrabalarından ya da akraba dışı kişilerin "kemik iliğinden" veya "çevre kanından (damarlarındaki kandan)" kök hücrelerin alınıp, hastaya transfer edilmesi işlemine allojenik kök hücre nakli denilmektedir.

Otolog (kendinden olan) kök hücre nakli, kişinin kendi kök hücrelerinin toplanıp dondurularak saklanması, yüksek doz kemoterapi uyguladıktan sonra kişiye geri verilmesi işlemidir.

Tüm kan hücrelerimiz de kök hücrelerden üretilir. Kan hücrelerinin üretildiği bu kök hücreler vücudumuzda "kemik iliği"nde yer almaktadır.

Her gün dünyada birçok insan karaciğer nakli ile yaşama şansını yakalayıp, sağlıklı, aktif yaşantılarına geri dönebilmektedir. Son yıllarda karaciğer naklinin başarısı hızla artmıştır. 

Çapraz Karaciğer Nakli alıcı ve verici arasında kan grubu uyumsuzluğu durumunda, alıcının kendi kanı grubuna uyan verici bulamaması durumunda uygulanır.

Karaciğerin, kendini birçok hastalıktan sonra yenileyebilecek dikkate değer bir kapasitesi vardır. Fakat bazı durumlarda, karaciğer geri dönülemez bir biçimde zarar görebilmektedir.

Vücuttaki dokulardan birine ait bir veya birkaç hücrenin normal özelliklerinin dışında bir değişim göstermesi ve kontrolsüz çoğalması ile meydana gelen kanser, çağımızın en önemli hastalıklarından biridir ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır.

Günümüzde en çok konuşulan ve tedavisi araştırılan hastalıklarından biri olan kanser, çok farklı doku ve organlarda varlığını gösterebildiği için farklı hastalık belirtileri şeklinde karşınıza çıkabilir.

Kanser, vücudun başka yerlerine yayılma potansiyeli olan kontol edilemeyen hücre bölünmesi ve büyümesi ile karakterize bir grup hastalıktır.

Pap Smear Testi, kadın ölümleri arasında en önemli nedenler arasında yer alan rahim ağzı kanserinin teşhisinde yaygın olarak kullanılan, etkili ve oldukça basit bir testtir.

PET-CT vücutta hastalıklardan kaynaklanan metabolik değişikliklerin radyoaktif bileşikler  (radyofarmasötikler) kullanarak görüntülendiği bir moleküler görüntüleme yöntemidir.

Penis kanseri çok ender görülen erkek genital kanserlerindendir. Genellikle sünnet olmamış ve sünnet derisinin altındaki bölgeyi temiz tutmayan erkeklerde ve 50 yaş üstünde görülür.

Menenjiomlar beyin ve omuriliği saran meninks denilen zarlardan kaynaklanan, sinir dokusunu dıştan iten, yavaş büyüdüğünden ve yayılma olasılığı çok düşük olduğundan büyük çoğunluğu iyi huylu kabul edilen tümörlerdendir.

Anüs bölgesinde hızla büyüyen üzeri düzensiz yapıda tümör, siğil varlığı, siğilin ya da siğillerden birinin hızla büyümeye başlaması, büyük abdestin kalem gibi incelmesi veya dışkılama sırasında kanama olmasıdır.