Sağlık Rehberi

Lenf ödem vücutta lenf dolaşımındaki bozukluğa bağlı olarak proteinden zengin lenf sıvısının kol veya bacakta birikimine verilen addır.

Yutkunma zorluğu, yanma,  hassasiyet olarak tarif edilen boğaz ağrısının başlıca nedeni enfeksiyonlardır ve bu enfeksiyonlar da çoğunlukla virüs nedenlidir.

Her sağlıklı kişide burun içinde bulanan bazı bezler tarafından "mukus" denilen salgı üretilir.

Ağız kanseri dudak, dil, alt ve üst çene alveoler mukozası, damak, dil, ağız tabanı ve boğaz bölgesiyle sınırlandırılmış alanda görülen kanserler olarak anlaşılmaktadır.

Faranjit; farenksin (yani yutağın) enfeksiyonuna verilen isimdir. Yutak ağız ve burun boşluğunun arkasında yer almaktadır.

Larenjit, ses tellerinin ya da larinksin enfeksiyonudur. Bu enfeksiyonla birlikte ses kalın ve çatallı çıkmaya başlar.

Meniere hastalığında; ataklar halinde gelen baş dönmesi ve sıklıkla ona eşlik eden kulakta çınlama, dolgunluk, basınç hissi ve işitme kaybı söz konusudur.

Dış kulağı kulak kepçesi ve kulak kanalı oluşturur. Kulak kanalının derininde dış kulak ile orta kulağı ayıran kulak zarı bulunur. Kulak zarı, üzerine ses dalgaları geldiğinde titreşen ince bir yapıdır.

Sesteki  çatallaşma, boğukluklar şeklinde tarif edilen tüm ses kısıklığı farklı nedenler dolayı ortaya çıkabilmektedir.

Burun yan duvarlarında burun eti (konka) denilen yapılar bulunur. Bu yapıların iç kısmı kemik iskelet dış kısmı ise süngerimsi yumuşak dokudan oluşur.

Ses bir insana özgü kişiliğin, eğitiminin, kültür yapısının ve duygusal halinin bir yansıması olarak kabul edilebilir. Kelimelerle ifade edilmeyecek olan anlamlar sesin taşıdığı ifade ile hissettirilebilir.

Tükrük bezleri insan vücudunda farklı tabakalardan hücreler içeren yapıdır. Bu yüzden dokudan birçok farklı kanser türü çıkabilmektedir. Bu dokusal farklılık tükrük bezi kanseri tedavisinde birden fazla farklı yol izlenmesine yol açar.

Sinüs kanseri paranazal sinüsler içinde büyüyen kanser türüdür. Bu tümör alanı burun kemikleri ya da sinir hücrelerinde başlayabilir. Erken tanı ve tedaviyle kurtulma şansı yüksektir.

Geniz kanseri olan hastalar genellikle boyunda şişlik veya çift görme şikayetleri ile hekime başvurmaktadır. Erken evrelerde tedavi şansı yüksek olduğundan hastalığın erken tanısı önem taşımaktadır.

Timpanometri, orta kulaktaki basıncı ölçmek için kullanılmaktadır. Bebekler de dahil tüm yaş gruplarında uygulanabilmektedir.