Sağlık Rehberi

İleri teknolojinin son ürünü olan manyetik rezonans cihazı, güçlü bir manyetik alan içine alınan bedenden radyo frekans aracılığıyla görüntü alma yöntemidir.

Bu yöntem cerrahi bir yöntem olmayıp endoskopi ile uygulanmaktadır. Daha yeni yöntemlerle endoskopisiz uygulanan mide balonu türleri de vardır. Bunlarda bir kapsül ile balon yutularak midede şişirilmektedir

Obezite ya da halk arasında bilinen adıyla şişmanlık, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

Mide küçültme ameliyatı olarak da bilinen tüp mide ameliyatı; teknik olarak gastrik by-pass, duodenal switch ve biliyopankreatik diversiyona göre daha kolay olup, yan etki oranı daha düşüktür.

Afazi, beyindeki konuşma merkezlerinde meydana gelen bir hasar sonucunda konuşma, konuşulanı anlama, adlandırma, tekrarlama, okuma veya yazma gibi becerilerin kısmen ya da tamamen kaybıdır.

Motor nöron hastalıklarından biri olan Spinal muskuler atrofi (SMA), doğuştan genetik defekt olan kişilerde görülen bir hastalıktır. 

Demans, erişkin merkezi sinir sisteminin hasarlanması sonucu, bilinç bulanıklığı olmaksızın, birden fazla kognitif alanın bozulması, bununla ilintili olarak günlük yaşam aktivitelerinin eski düzeyinde sürdürülememesine neden olan, doğal seyri açısından kalıcı, sıklıkla da ilerleyici bir klinik tablodur .

Beyin kan akımı önemli ölçüde ve geçici olarak azaldığı için  geçici olarak şuur ve duruş (postür) kaybı olur yani bayılırız.

Serebral Palsi, beyin dokusunda oluşan, kalıcı olan bir hasardır. Bu hasar, hamilelik esnasında, doğum sırasında ya da doğumu izleyen (yenidoğan dönemi) ilk ayda olur.

Elektroensefalografi beyinin elektriksel etkinliğinin değerlendirilmesi işlemidir. Beyin dokusunda yer alan sinir hücrelerine (nöronlara) ilişkin elektriksel sinyaller “hacimsel ileti” (volüm kondüksiyonu) ile kafatası üzerindeki saçlı deriye iletilirler.

Tek taraflı, kısa şimşekvari ağrılar ile karakterize, ani başlayıp ani sonlanan ve trigeminal sinirin bir veya iki dalının dağılım alanı ile sınırlı yani yüzde alında ve elmacık kemikleri etrafında veya çene çevresinde tek yanlı bir durumdur.

Beyinin aşağıya doğru uzantısı şeklinde omurga içinde korunarak inen omurilik ile, buradan çıkarak vücuda dağılan periferik sinirlerin çeşitli cerrahi hastalıklarına cerrahi müdahaleler yapılmaktadır. 

Myasthenia Gravi; kas-sinir bileşkesinde asetilkolin reseptörlerine karşı oluşan antikor aracılı otoimmun bir hastalıktır.

Multipl skleroz en sık 20-40 yaş arasın genç erişkinlerde ortaya çıkabilen, ancak çocukları ve daha ileri yaştaki kişileri de etkileyebilen bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır.

Düşük dozda çekilen bir meme röntgen filmidir. Memede, muayene ile saptanamayacak kadar küçük anormalliklerin tespit edilmesi amacı ile çekilir. Hastalık muayene ile tespit edilecek safhadan önce saptanır.