Sağlık Rehberi

Su çiçeği 5-10 yaş grubunda, kış sonu ve ilkbahar aylarında sık görülen, çok bulaşıcı, ateşli ve döküntülü viral enfeksiyon hastalığıdır.

Tüberküloz hastalığı, Mycobacterium tuberculosis adlı mikrop ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Dünya nüfusunun üçte biri tüberküloz mikrobuyla karşılaşmıştır.

Uçuk, hem erişkin hem de çocuklarda oldukça sık gözlenen enfeksiyonlardan biridir. Yapılan araştırmalar insanların yaklaşık %60'ının hayatlarının bir döneminde uçuk çıkarmış olduğunu göstermektedir.

Klamidya cinsel ilişki sırasında bulaşan bir bakterinin yol açtığı bir hastalıktır. Hastalık kişiden kişiye vaginal, oral ve anal seks ile bulaşabilir. Gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde en sık görülen cinsel ilişki ile geçen hastalık çeşididir.

Kusma, bebeklerde ve çocuklarda çok sık görülen bir durumdur. Basit bir durum olabileceği gibi hastalık belirtisi de olabilir.

KOAH, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı” isminin baş harflerinden oluşan kısaltılmış bir hastalık ismidir. KRONİK kelimesi uzun süredir devam eden anlamındadır.

Zatürre, tıptaki adı ile pnömoni; akciğer dokusunun iltihabıdır. Bakteri, virüs, mantar gibi farklı mikroplarla oluşabilir.

Kişilerin obez olup olmadığı objektif bir kritere göre belirlenmelidir. Aksi halde bir kişiye göre obez olan birisi diğer bir kişiye göre obez olarak değerlendirilmeyebilir.

Sedef hastalığı, her 100 kişiden 1-3 ünde görülen alevlenmelerle seyreden bir deri hastalığıdır. Her iki cins de eşit oranda görülür, her yaş da ortaya çıkabilir.

Akciğer Hastalıkları başlıca astım, bronşit, göğüste su toplanması, nefes darlığı, kist hidatik, plörezi, verem, zatüreden oluşur.

Topuktan alınan bir damla kanla yapılan bu test ile 20 kadar hastalık taranır. Test için en ideal zaman doğum sonrası 7-10. günler arasıdır.

İnsülin kan şekeri düzeylerini kontrol altında tutan bir hormondur. Diyabetlilerde bu kontrol bozulur ve kan şekeri seviyesi sağlık için zararlı düzeylere yükselir.

Kaslar, onları kontrol eden sinirler, duyusal (his) ve otonom sinir liflerinin işlevlerini test eden bir tanı yöntemidir. Sinir iletim incelemelerinde sinirler düşük akım şiddetinde (1-100 mA) elektrik ile uyarılır, yüzeysel kayıt elektrotları ile cevaplar kaydedilir.