Sağlık Rehberi

Şişli Florence Nightingale ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanelerimizde mevcut olan 16 ve 64 kesitli bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı ile 15-20 saniye gibi çok kısa sürelerde tüm vücut görüntülemesi yapılabildiği gibi 3 boyutlu çalışmalarla görüntü zenginliği artırılmaktadır.

Sağlıklı bir kalp bir dakikada yaklaşık 70-80 kez ve bir günde yaklaşık 100.000 kez kasılır. Bu sayede tüm vücuda her saatte 300 litreye yakın kan pompalar. Normal bir kalpte dört boşluk vardır.

Yeni tanı konmuş erişkin kalp hastalıkları: Daha önce hastalığı fark edilmemiş ve tanısı yeni konmuş olan hastalardır bunlar ve en sık görülen hastalıklar aort kapak ile ilgili hastalıklardır.. İkinci gruptaki hastaların çocukluklarından beri hastalıkları nedeniyle takip ve tedavi altında olanlardır.

Vücudumuza gerekli oksijen ve besin maddelerini sağlayan kalbimiz, çeşitli nedenlerle bu görevini yerine getiremediğinde, bizzat kendinde veya diğer organlarda birtakım bozukluklara sebep olur.

Son yıllarda, doğumsal kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde ciddi gelişmeler olmuştur. Tanı ve tedavide yaşanan gelişmelere paralel olarak doğumsal kalp hastalığı olan çocukların çoğu ileri yaşlara kadar yaşayabilmektedir.

Kalbin sağ tarafında bir kulakçık, bir karıncık, sol tarafında da aynı şekilde bir kulakçık ve bir karıncık vardır .

Her anne adayı için konjenital kalp hastalığı olan bir çocuk doğurma olasılığı 1000 doğumda 8’dir. Buna göre ülkemizde yılda yaklaşık 10.000 ile 15.000 çocuk konjenital kalp hastalığı ile doğmaktadır. Bu sayının yaklaşık yarısını bir yaşından önce cerrahi müdahale gerektiren önemli hastalıklar oluşturmaktadır.

Morarmanın olmadığı ;asiyanotik kalp hastalıklarına kalp delikleri, damar açıklıkları gibi  şant lezyonları , damar yada kapak darlıkları gibi obstrüktif lezyonlar  ve mitral valve (kapak) prolapsusu örnek verilebilir.

Özellikle ağlarken ve emerken bebekte oluşan morarma, erken yorulma, nefes darlığı, aşırı terleme gibi şikayetler kalp rahatsızlığının belirtisi olabilir.

Kadınların jinekoloğa başvurma sebeplerinin başında vajinal akıntılar gelir. Vajinanın ıslaklığı kadının sağlığı açısından gereklidir.

17 Kasım dünya prematüre günü, prematüre bebek sahibi ailelere destek olmak ve onların sorunlarına farkındalığı sağlamak için önemli bir gündür. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1.300.000 bebek doğmakta ve bunun 150.000’i prematüre olarak dünyaya gelmektedir. 

Normal bir gebelik periyodu yaklaşık 40 hafta sürmektedir. 37. gebelik haftasından önce doğum olursa "prematüre" doğum oluşur. Ülkemizde ise her yıl doğan bebeklerin % 10 kadarı 37. gebelik haftasından önce yani prematüre olarak doğmaktadır.