Sağlık Rehberi

Boyun ağrısı bel ağrısından sonra ikinci sıklıkla görülen kas iskelet sistemi yakınmasıdır. Özellikle de bilgisayarların, tabletlerin ve akıllı telefonların yaşamımıza egemen olmasıyla daha sık görülmeye başlanmıştır.

Tümör, kontrolsüz olarak bölünen, hücrelerin ortaya çıkardığı kitlesel olarak büyümeler sonucunda oluşan kitle ya da şişliktir. Çoğu kemik tümöründe sebep bilinmez.

Omuz ağrıları sıklıkla omuz eklemi ve çevre yumuşak dokulardan kaynaklanır. Çünkü omuz eklemi çok hareketlidir ve travma ve zorlanmalara maruz kalır.

Topuk dikeni topuk kemiğinin alt kısmında kalsiyumun birikmesiyle oluşan kemiksi bir çıkıntıdır. Bu çıkıntının uzunluğu 2 cm’e kadar ulaşır ve röntgende kolayca teşhis edilir.

İleri teknolojinin son ürünü olan manyetik rezonans cihazı, güçlü bir manyetik alan içine alınan bedenden radyo frekans aracılığıyla görüntü alma yöntemidir.

Bu yöntem cerrahi bir yöntem olmayıp endoskopi ile uygulanmaktadır. Daha yeni yöntemlerle endoskopisiz uygulanan mide balonu türleri de vardır. Bunlarda bir kapsül ile balon yutularak midede şişirilmektedir

Afazi, beyindeki konuşma merkezlerinde meydana gelen bir hasar sonucunda konuşma, konuşulanı anlama, adlandırma, tekrarlama, okuma veya yazma gibi becerilerin kısmen ya da tamamen kaybıdır.

Motor nöron hastalıklarından biri olan Spinal muskuler atrofi (SMA), doğuştan genetik defekt olan kişilerde görülen bir hastalıktır. 

Demans, erişkin merkezi sinir sisteminin hasarlanması sonucu, bilinç bulanıklığı olmaksızın, birden fazla kognitif alanın bozulması, bununla ilintili olarak günlük yaşam aktivitelerinin eski düzeyinde sürdürülememesine neden olan, doğal seyri açısından kalıcı, sıklıkla da ilerleyici bir klinik tablodur .

Beyin kan akımı önemli ölçüde ve geçici olarak azaldığı için  geçici olarak şuur ve duruş (postür) kaybı olur yani bayılırız.

Elektroensefalografi beyinin elektriksel etkinliğinin değerlendirilmesi işlemidir. Beyin dokusunda yer alan sinir hücrelerine (nöronlara) ilişkin elektriksel sinyaller “hacimsel ileti” (volüm kondüksiyonu) ile kafatası üzerindeki saçlı deriye iletilirler.

Ağrı bozuklukları ve vücudun belirli bir bölgesinde yoğun hissedilen veya yaygın izlenen ağrı şikâyeti; günlük hayatı ciddi oranda olumsuz etkileyen önemli sağlık problemlerindendir. Özellikle vücudun belirli bölgelerinde yoğunlaşan ve en önemli örneklerinden birisi trigeminal nevralji olan şiddetli ağrılar, dayanılmaz bir hal alabilmektedir.

Myasthenia Gravi; kas-sinir bileşkesinde asetilkolin reseptörlerine karşı oluşan antikor aracılı otoimmun bir hastalıktır.

Multipl skleroz en sık 20-40 yaş arasın genç erişkinlerde ortaya çıkabilen, ancak çocukları ve daha ileri yaştaki kişileri de etkileyebilen bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır.