Sağlık Rehberi

Ameliyattan önce damara yerleştirilen plastik bir kanül yardımı ile hastaya serum takılır. Anestezik ilaçlar bu damar yolundan verilir, ameliyattan önce ve ameliyat sırasında hastanın sıvı ve elektrolit gereksinimi bu damar yolu ile karşılanır.

Epidural port kateter, kronik ağrısı olan hastalarda uygulanan geleneksel tedaviler ile yeterli analjezi ve yaşam kalitesi sağlanamadığında uygulanan girişimsel bir tedavi yöntemidir.

Anestezi bölümümüzden ilgili hekim; ameliyat öncesi her hastayı önceden anestezi polikliniğinde (yatan hasta ise odasında) görür.

Anestezi hekiminiz uygulanacak olan cerrahi işlem sırasında yapılanları hissetmemeniz, hatırlamamanız ve ağrı duymamanız için gerekli anestezik ilaçları verir.

Kronik böbrek hastalığı tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Günümüzde çeşitli nedenlere bağlı olarak kronik böbrek hastalığında artış görmekteyiz.

Robotik cerrahi, hekimin bilgisayar konsolu üzerinden verdiği komutların, hasta konsolunda yer alan robotlar tarafından uygulandığı cerrahi bir yöntemdir. Da Vinci Robotik Cerrahi sistemi olarak bilinen robotik cerrahi, ilk olarak astronotların sağlık gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir.

Robotik cerrahi olarak bilinen cerrahi yöntemi jinekoloji alanında hastanın karnına büyük bir kesi yapılmadan 1 cm lik küçük kesilerden yerleştirilen kamera ve cerrahi alet çubuklarıyla gerçekleştirilen ameliyatlardır.

İlerleyici ve devamlılık gösterecek şekilde vücut ağırlığının %5'in üzerinde azalması durumuna kilo kaybı adı verilir.

Karaciğer tümörleri, organın kendi dokusundan çıkan kötü huylu tümörlerdir. Bunların içinde en sık görüleni hepatoselüler karsinomdur ve olguların yaklaşık %90'ını oluşturur.

Sağlıklı karaciğerin %70'i alınsa bile karaciğer fonksiyonları normal kalır. Dolayısıyla, karaciğer kanseri olan kişilerde, kanserli karaciğer bölümleri karaciğer fonksiyonu hasar görmeden veya bozulmadan çıkartılabilmektedir.