Sağlık Rehberi

Yaşamsal organlardan biri olan kalp, günde yaklaşık 100 bin kez atarak dakikada 5 litre kanı vücut için hayati öneme sahip olan doku ve organlara pompalar. Kalp 4 odacıktan oluşur.

Kalp pompa görevi için kasıldığı zaman, kalp kapakları açılır ve kanın geçişine izin verir. Kalp atışları arasında hemen kapanarak kanın geri kaçmasına engel olur. Bu normal düzende oluşabilecek bozulma ; kalbin pompa görevini etkin olarak yapmasını engelleyecektir.

Kalpte dört adet kapak bulunur. Yaşamın herhangi bir döneminde çeşitli sebeplere bağlı olarak, bu kapakların bir veya birden fazlasında sorun oluşabilir.

Kalp kapağı kalbin odacıkları arasında ya da kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır.

Kalp nakli sonrası doku reddinin araştırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Kasıktan ya da boyundan geçen toplardamar içerisine gönderilen tel yardımıyla kalbe ulaşılır.

Ameliyattan 1-3 gün sonra vücut sürekli yeni nakledilen kalbi reddetmeyi dener. Bu durum kendini elektrokardiyogramdaki (kalbin ritmini izleyen cihaz) hafif düzensizliklerle belli eder. Vücudun yeni nakledilen organı reddetmeye çalışması beklenen bir durumdur. 

Akupunktur ayrıca mutluluk hormonu adı verilen endorfin hormon düzeyini artırarak, limbik sistem (duygu merkezi) üzerinden stresin azalmasını, organ fonksiyonlarının düzelmesini sağlar.

Yorgunluk, yaşam aktivitelerini yerine getirmede yeterli enerjiyi bulamama olarak tanımlanabilir. Yorgunluk hissi her zaman kondüsyon kaybına bağlı değildir. Ancak kondüsyon kaybı mutlaka yorgunlukla sonuçlanır.

Dünya Sağlık Örgütü adrenal yorgunluğu diye adlandırdığı modern hayatın tempolu yaşamının getirdiği sağlık sorunlarını 21´inci yüzyılın sendromu olarak resmen tanıdı.

Vücudumuz herhangi bir makine değil canlı bir organizmadır, dolayısıyla kendinde oluşan hasarları onarabilme kabiliyetine sahiptir. Vücut yaşam boyunca düzenleyici mekanizmalarını kullanarak kendi kendini yenilemektedir.

Endoskopik taş ameliyatlarından Perkütan nefrolitotomi ya da PNL olarak bilinen yöntemde 2 cm ve üzerinde büyüklükte taşların, endoskopik yöntemle böbreklerden alınması söz konusudur. 

Yaklaşık olarak her 150 gebeden biri böbrek taşı problemi yaşamaktadır. Gebelerde tespit edilen taş sıklığında bir artış olmasa da var olan taşlar gebelik ile beraber idrar kanallarındaki gevşeme nedeniyle daha sık olarak idrar kanalına düşerek ağrılı tabloların yaşanmasına neden olmaktadır.