Sağlık Rehberi

Beşinci hastalık etkeni Parvovirüs B19 olan çocukluk çağının viral döküntülü hastalığıdır. Daha fazla 5 yaş üstü çocuklarda hastalık yapan Beşinci hastalığın aşısı yoktur.

Roseola inafantum adı ile de bilinen hastalık, Herpes virus tip 6’nın neden olduğu döküntülü  bir enfeksiyondur. Genellikle 6 ay-3 yaş grubu çocuklarda sık görülür.

Sintigrafi, incelenmesi istenen her organ için farklı bir radyoaktif ilaç verilerek o ilacın ilgili organdaki tutuluşunu, dağılımını, atılışını inceler.

En sık okul çağı  4-8 yaş arası çocuklarda görülen, toksin üreten beta streptokok bakteri toksininin boğaz nadiren de deri enfeksiyonu  sonrasında oluşturduğu döküntülü hastalıktır.

Mantar hastalığına yol açan mantarlar, insan vücudunda enfeksiyon oluşturabilen mikrobiyolojik canlılardır. Normal şartlarda vücudun mikrobiyolojik florası içerisinde mantar ve bakteri türleri bulunur ve bunlar herhangi bir hastalığa neden olmadan bir denge içerisinde yaşamına devam eder.

Vücudun belirli bir bölgesinde hastalık şüphesi olduğunda mikroskopik incelemeler ve araştırmalar yapılması için hastadan teşhis koymak üzere örnek hücre veya doku alınmasına biyopsi denir. 

Yumuşak dokuda kendini gösteren kas tutukluğu ve romatizmal ağrıları ifade eden fibromiyalji daha çok 25-55 yaş aralığında olan kişilerde ve özellikle kadınlarda sıklıkla rastlanan bir rahatsızlık.

Su çiçeği 5-10 yaş grubunda, kış sonu ve ilkbahar aylarında sık görülen, çok bulaşıcı, ateşli ve döküntülü viral enfeksiyon hastalığıdır.

Tüberküloz hastalığı, Mycobacterium tuberculosis adlı mikrop ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Dünya nüfusunun üçte biri tüberküloz mikrobuyla karşılaşmıştır.

Uçuk, hem erişkin hem de çocuklarda oldukça sık gözlenen enfeksiyonlardan biridir. Yapılan araştırmalar insanların yaklaşık %60'ının hayatlarının bir döneminde uçuk çıkarmış olduğunu göstermektedir.

Klamidya cinsel ilişki sırasında bulaşan bir bakterinin yol açtığı bir hastalıktır. Hastalık kişiden kişiye vaginal, oral ve anal seks ile bulaşabilir. Gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde en sık görülen cinsel ilişki ile geçen hastalık çeşididir.

Kusma, bebeklerde ve çocuklarda çok sık görülen bir durumdur. Basit bir durum olabileceği gibi hastalık belirtisi de olabilir.