Sağlık Rehberi

Hazımsızlık olduğu zaman karında dolgunluk, basınç, ağrı, mide yanması, geğirme, gerginlik veya şişkinlik olabilir.

Kızamıkçık, genellikle çocukları etkileyen viral ve bulaşıcı bir hastalıktır. Alman kızamığı, üç günlük kızamık ve rubella gibi farklı isimlerle de adlandırılan kızamıkçık hastalığına neden olan etken rubella virüsüdür. 

Psikoterapi, kişinin duygusal ve davranışsal problemlerini bir uzman eşliğinde çözme ve genel iyilik halini artırma amaçlı bir psikolojik destek sürecidir.

Morfinin omuriliğe yakın bölgelere doğrudan verilmesi durumunda ağızdan verilmesi ya da kalçadan enjekte edilmesine oranla 10 hatta 100 kat daha fazla ağrı kesici özelliğe sahiptir.

Normalde sürekli hareket halinde olan bağırsağın, bir kısmını hareketsiz bırakan bir engel durumunda, kendi içerisine doğru hareketi sürdürüp sıkışma durumuna halk arasında bağırsak düğümlenmesi hastalığı denmektedir. 

Sarkoidoz başta akciğerler olmak üzere birçok organda tutuluma yol açabilen bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklere göre daha sıktır ve en çok 20-40 yaş arasında rastlanır.

Karaciğer tarafından üretilen bir protein olan albuminin normalin altındaki düzeyleri birçok kronik karaciğer hastalığı ve siroz ile ilişkilendirilir.

Kemiklerin gelişiminde önemli rol oynayan kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin yetersizliği sonucu bağlı ortaya çıkan hastalığa raşitizm denir.

Pnömotoraks akciğerde yırtılma meydana gelmesi sonucunda göğüs boşluğunda hava birikmesi anlamına gelir.

ushing sendromunun aksine Addison hastalığında adrenal bezin korteks kısmının yeterli steroid hormonu üretemez.

Kızınız akranlarına göre kısa boylu ise, 13 yaşına gelmesine rağmen henüz göğüs gelişimi yoksa, 16 yaşına gelmesine rağmen adet kanaması başlamamışsa Turner Sendromu olabilir.

Sistoskopi idrar yollarının doğrudan görülmesini ve tedavi edilmesini sağlar. Bu işlemde elastik fiber optik bir borucuk ile idrar kanalından girilir ve mesane ile alt idrar yolu görsel olarak incelenir.