Sağlık Rehberi

Burun deliklerinin arasında yer alan ve burun boşluğunu ikiye ayıran yapıya "septum" adı verilir. Septum kemik ve kıkırdaktan oluşmaktadır.

Damarlarımızda dolaşan hayati sıvı olan kan vücut ağırlığımızın 1/3’ünü oluşturur. Kanın hücresel elemanları dışında kalan sıvı kısmına “plazma” denir ve plazma, aminoasitler, karbonhidratlar, elementler gibi önemli maddelerin dokulara taşınmasını sağlar.

Bazı kişilerde gebelik öncesi yeterli insülin salgılayabilen pankreas hücreleri gebeliğin ilerlemesiyle yeterli insülin salgılayamaz, bu nedenle daha önce diyabet belirtisi olmadığı halde gebelik boyunca kan şekeri yükselebilir.

Kanser hastalarının hayatlarında tanıyı almadan önce başlayan her yeni deneyimin eşlik ettiği duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgilerin tanıyı aldıktan sonraki bilgileri ile birleşip anı ağlarında bütünleşmesi süreci ile karşımızda çıkan hastada öğrenme mekanizması aktif şekilde işlerliğini gösterir.

SVF, taze liposuction materyalinden (lipoaspirat) rejeneratif hücrelerin izolasyonu ile elde edilen bir hücresel üründür ve hücre kültürü ile elde edilen hücresel ürünlerin aksine 2 saat gibi kısa bir sürede hazırlanarak liposuction operasyonunu takiben hastaya direkt, taze olarak uygulanabilir.

Kondrositler, kıkırdak matriksini üreten hücrelerdir. Kıkırdak dokusu kendini yenileyebilme yeteneği kısıtlı olan bir dokudur. Kondrositler kıkırdak yapısını oluşturan ve kollajen üretiminden sorumlu olan hücrelerdir.

Amniyotik membran, plasentayı oluşturan üç yavru zardan en içte bulunandır. Tek katlı epitelden oluşan parlak ve yapışmayan dış yüzey, kalın kollajen iplikler içeren bazal membran ile mat, pürtüklü ve yapışkan avasküler stromal matriksten oluşan iç yüzey olmak üzere üç katmandan oluşur.

Temelde, bilinç ve ağrı algısının ortadan kaldırılması olarak tanımlanabilecek anestezi cerrahi işlemler için vazgeçilmezdir. Son yıllarda anestezi alanında yaşanan olumlu gelişmeler de daha radikal cerrahi işlemlerin yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Bu nedenle doğru ve uygun şekilde yapılan anestezi son derece güvenlidir.

Karında ve akciğer zarında (ampiyem) apseler, böbrek kistleri ve karaciğer kist hidatik (köpek kisti) tedavisinde aspirasyon-irrigasyon veya kateter drenaj ile tedavi yapmak mümkün olabilmektedir.

Kanser, ameliyat sonrası komplikasyon veya taş nedeni ile tıkanan safra yolları karaciğer fonksiyonlarını bozar ve beyin ile böbreğe zarar verir.

Kanser, vücudun başka yerlerine yayılma potansiyeli olan kontol edilemeyen hücre bölünmesi ve büyümesi ile karakterize bir grup hastalıktır. Kanser ile iyi huylu tümörlerin farkı, iyi huylu tümörlerin başka dokulara ve organlara yayılma özelliği olmamasıdır.

Hayatı tehdit eden kanamaların endovasküler(damar içi) embolizasyon ile tedavisi girişimsel radyolojinin önemli tedavi yöntemlerinden birisidir.

Damar sertliği (ateroskleroz) ve vaskülit (damar iltihabı) gibi damar tıkanıklığına neden olan hastalıklar anjiyografi ile teşhis edilir ve balon anjiyoplasti / stent ile tedavi edilebilir.