Sağlık Rehberi

Burun deliklerinin arasında yer alan ve burun boşluğunu ikiye ayıran yapıya "septum" adı verilir. Septum kemik ve kıkırdaktan oluşmaktadır.

Bazı kişilerde gebelik öncesi yeterli insülin salgılayabilen pankreas hücreleri gebeliğin ilerlemesiyle yeterli insülin salgılayamaz, bu nedenle daha önce diyabet belirtisi olmadığı halde gebelik boyunca kan şekeri yükselebilir.

SVF, taze liposuction materyalinden (lipoaspirat) rejeneratif hücrelerin izolasyonu ile elde edilen bir hücresel üründür ve hücre kültürü ile elde edilen hücresel ürünlerin aksine 2 saat gibi kısa bir sürede hazırlanarak liposuction operasyonunu takiben hastaya direkt, taze olarak uygulanabilir.

Kondrositler, kıkırdak matriksini üreten hücrelerdir. Kıkırdak dokusu kendini yenileyebilme yeteneği kısıtlı olan bir dokudur. Kondrositler kıkırdak yapısını oluşturan ve kollajen üretiminden sorumlu olan hücrelerdir.

Temelde, bilinç ve ağrı algısının ortadan kaldırılması olarak tanımlanabilecek anestezi cerrahi işlemler için vazgeçilmezdir. Son yıllarda anestezi alanında yaşanan olumlu gelişmeler de daha radikal cerrahi işlemlerin yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Bu nedenle doğru ve uygun şekilde yapılan anestezi son derece güvenlidir.

Karında ve akciğer zarında (ampiyem) apseler, böbrek kistleri ve karaciğer kist hidatik (köpek kisti) tedavisinde aspirasyon-irrigasyon veya kateter drenaj ile tedavi yapmak mümkün olabilmektedir.

Kanser, ameliyat sonrası komplikasyon veya taş nedeni ile tıkanan safra yolları karaciğer fonksiyonlarını bozar ve beyin ile böbreğe zarar verir.

Kanser, vücudun başka yerlerine yayılma potansiyeli olan kontol edilemeyen hücre bölünmesi ve büyümesi ile karakterize bir grup hastalıktır. Kanser ile iyi huylu tümörlerin farkı, iyi huylu tümörlerin başka dokulara ve organlara yayılma özelliği olmamasıdır.

Hayatı tehdit eden kanamaların endovasküler(damar içi) embolizasyon ile tedavisi girişimsel radyolojinin önemli tedavi yöntemlerinden birisidir.

Damar sertliği (ateroskleroz) ve vaskülit (damar iltihabı) gibi damar tıkanıklığına neden olan hastalıklar anjiyografi ile teşhis edilir ve balon anjiyoplasti / stent ile tedavi edilebilir.

Ayak burkulması  spor yaralanmalarında çok sık görülür. Ayak burkulması sonucu ayak bileğinde bulunan bağlar kopabilir (rüptür). Ayak burkulması ve bununla ilişkili bağ ve kıkırdak yaralanmaları evre bazında değerlendirilir. 

Bölümüzde hafif ya da profesyonel tarzda ağır spor yaralanmaları tedavi hizmeti verilmektedir. Hafif düzeydeki yaralanmalarda; istirahat, bandaj ve atel uygulamaları, steroid olmayan ağrı kesici ve ödem çözücü ilaçlar (NSAİİ), bölgesel kortizon enjeksiyonları ve fizik tedavi uygulamaları ön plandadır. 

Eklem içinde bir bölgenin kanlanması nedenini bilmediğimiz bir şekilde bozulur ve bu bölge zamanla ayrılıp koparak eklemin içindeki boşluğa düşerse eklem faresi rahatsızlığını meydana getirmiş olur. Bu rahatsızlık osteokondritis dissekas olarak da bilinir.