Sağlık Rehberi

Mediasten, göğüs boşluğu içinde önde göğüs kemiği, arkada omurgalar, yanlarda akciğerler ile sınırlanmış, içinde kalp, büyük damarlar ve lenf nodları ile sinir yapılarının yer aldığı bölgeye verilen addır.  Bu alanda çok farklı doku bulunduğundan çok farklı tipte ve sayıda tümörler görülür.

Derinin T hücreli lenfomasıdır. Hastalığın tedavisinde hastalığın evresi, klinik bulgular, hastanın yaşı ve genel durumu önemlidir. Başlangıç semptomları ve histolojik olarak tanının koyulması uzun süre alabilir ve genellikle tekrarlayan biyopsiler gereklidir.

Mediasten kitleleri her yaş grubunda görülebilirse de en sık 20-30 yaş grubunda ve erkeklerde görülür. Hastalarda en sık gözlenen şikayetler göğüs ağrısı, öksürük ve nefes darlığıdır. 

Timoma, TİMUS bezinden kaynaklanan tümördür. Timus bezi ergenlik dönemine kadar vücudun savunma sisteminde önemli yeri olan T-lenfositlerin yapım yeridir. Ergenlikten sonra işlevini kaybederek küçülür. T – lenfositleri kemik iliğinde yapılmaya devam eder.

Pankreas kanserleri tedavi şansı en az kanserlerden biridir çünkü belirti vermeden önce yayılmış olur. Whipple gibi etkili ve başarılı bir ameliyat uygulanan hastaların tedavi ve 5 yıllık yaşam beklentisi artar.

Yumuşak doku kanserleri tanımı; kas, yağ, bağ dokusu, damar, sinir gibi her tür yumuşak doku yapısından köken alan kanserleri içerir. 

Genellikle altta yatan bir etken olmadan enfeksiyon olmaz çünkü rahim içi tabakası; vajenin asidik Ph'ı, rahim ağzı salgıları ve her ay dökülüp daha sonra yenilenen tabakası ile enfeksiyona karşı doğal olarak dirençlidir.

Evli çiftlerin istedikleri zaman istedikleri kadar cocuk sahibi olmaları, istemedikleri zaman da bu gebeliklerin önlenmesi, aile planlamasının tanımı ve amacıdır. Bunun için pek çok yöntem bulunmaktadır.

Belirli kanser türlerine spesifik olarak kanda tespit edilen yapılara tümör belirteçleri adı verilir. Bunların kanda tespiti olası kanserler için ipucu niteliği taşır.

Bebeğin eşinden ultrason kontrolü eşliğinde ince bir iğne yardımı ile doku parçası alınır ve alınan parça incelenir. 11. gebelik haftasından itibaren özellikle 11-14. gebelik haftalarında uygulanır.

Çölyak pleksus, karın içinde omurgayı oluşturan kemik kolonunun önünde yer alanüç adet sinir kavşağından (gangliyon) oluşan bir sinir yumağıdır. Bu yumak karın içindeki pankreas, mide, karaciğer, dalak, böbreküstü bezleri, ince bağırsaklar ve kalın bağırsağın bir bölümü gibi birçok organa ait ağrı hissinin beyne iletilmesi işlevini görür.

Kalın bağırsaklarımız sinir sistemimiz tarafından doğru yönetilemediğinde kabızlık ortaya çıkar. Konstipasyon (kabızlık) tek başına bir sorun olduğu gibi bir başka hastalıkla birlikte de görülebilir. 

Yemek borusunun en sık rastlanılan selim (iyi huylu) hastalıklarındandır. Evlerde veya işyerlerinde yakıcı ve eritici kimyasalların etiketlenmemiş şişelerde, bardaklarda bulundurulması en büyük risk faktörüdür. 

Kıl dönmesi, 40 yaş altı insanların bir sorunudur. Kuyruksokumu bölgesinde kalça kıvrımının arasına dökülen giysi lifleri ya da kılların derinin içine girmesi ile oluşan bir iltihaptır.