Sağlık Rehberi

Karaciğer nakil ameliyatından sonra yoğun bakım ünitesine alınacak ve respiratöre (solunum makinesi) bağlanacaksınız. Eğer her şey iyi giderse, 26-48 saat içinde solunum makinesi yavaş yavaş devreden çıkarılabilir, ancak gerekirse respiratörde daha uzun süreler kalabilirsiniz.

Son evre karaciğer hastalığı tanısı konulan kişiler için karaciğer uzmanı doktorlar karaciğer nakli değerlendirmesini önerirler.

Karaciğer, karın boşluğunun sağ üst kısmında, diyaframın (göğüs ve karnı ayıran bir kas tabakası) altında yer olan bir organdır. Karaciğer; mide, sağ böbrek ve bağırsaklar ile komşudur ve hemen altında safra kesesi bulunmaktadır.

Karaciğer vücuttaki en karmaşık ve en aktif organlarından biridir. Neredeyse 500'den fazla hayati fonksiyon karaciğere bağlı gerçekleşir. Bunların başında:

Smear işlemi (Papsmear) jinekolojik muayenenin bir parçası olarak, muayene esnasında spekulumla rahim ağzından fırça şeklindeki özel bir çubuk yardımıyla serviks salgısı ve beraberinde hücre alınması işlemidir. İşlem ağrısızdır ve 15-30 saniye sürer.

Mesane, böbrekten süzülen idrarın depolandığı ve dışarı atıldığı, adalelerden oluşmuş içi boş bir organdır. Mesane kanseri en sık olarak, mesanenin iç yüzeyini döşeyen (değişici epitel) hücrelerden kaynaklanmaktadır.

Melanom en tehlikeli deri kanseri türüdür. Melanosit adı verilen deri hücrelerindeki değişiklik sonucu ortaya çıkar. Normal deri üzerinde veya benlerden gelişebilir.

Kanser Merkezimizde, cilt sağlığı merkezimiz kapsamındaki onkolojik dermatoloji bölümümüz ile koordineli olarak, tüm deri kanserlerinin tanı, tedavi ve takibini gerçekleştirmekteyiz.

Rahim kanserinde, hiçbir şikayeti olmayan ya da belirgin bir risk faktörü olmayan kadınlara yönelik olarak erken tespit amacıyla kullanılacak tarama yöntemi bulunmamaktadır.

Rahim kanserinde, cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve hormonal tedavi yöntemleri veya bunların kombinasyonları kullanılmaktadır. Kanser tanısı alınmasının ardından tedavi seçenekleri, tümörün tipi, yapısı, yayılım durumu, kanserin evresi, hastanın genel sağlık durumu, yaşı ve çocuk beklentisi gibi kişisel tercihler değerlendirerek belirlenmektedir. 

Endometrium (rahim), over (yumurtalık) ve serviks (rahim ağzı) kanserleri kadınlarda en sık görülen 3 jinekolojik kanserdir ve cerrahi tedavi yanında kemoterapi ve radyoterapi gibi ek tedavi yaklaşımları ile başarıyla tedavi edilmektedir. 

Tedavi şekli aynı olmasına rağmen her hastada aynı etki ve yan etki profilinde görülmemektedir. Hastalıkların özelliklerine göre geliştirilen hedefli (targeted) tedaviler kişiselleştirilmiş tedavinin prensibini oluşturur.

Göğüs duvarı kanserleri, göğüs kafesini oluşturan kaburgalar ve iman tahtası kemikleri, kıkırdaklar ve kas, bağ dokularından köken alan tümörleri ifade eder. Bunlar içinde kemik ve kıkırdaklarda oluşan tümörler sıklıkla görülürken, kaburgalar en sık tutulan yerdir.

Mediastende görülen kistler çok çeşitlidir. Kökenlerine göre kistler; bronkojenik, timik, perikardiyal, yemek borusu kistleri gibi şeklinde olabilir.