Sağlık Rehberi

Lenf sıvısı dokuda birikmeye başlar. Proteinden zengin lenf sıvısı birikimi dokuda daha fazla sıvı geçişine neden olur, ödem artar.

Memede görülen enfeksiyon denildiğinde akla ilk olarak mastit, selülit veya apse gibi iltihabi durumlar gelir. Memedeki bu rahatsızlıklar bazen cilt hastalıkları ve kanserle de  karışabilir.

Ağız boşluğu kanserleri sıklıkla ağrıyla belirti vermezler. Hastalık ilerledikçe, ağızda harabiyet oluştukça şikâyet başlar. Kanser erken evrede diş hekimi rutin muayenesinde tespit edilebilir.

Dış kulak yolunda bulunan bezler tarafından üretilen kulak salgısı; kulağı, toz, bakteri, mantar gibi yabancı maddelere ve organizmalara karşı korumaktadır. Ayrıca dış kulak yolunun asidik olması pek çok zararlı organizmanın bu bölgeye yerleşmesini engellemektedir.

Tıptaki adı ile; otitis media (kısaca otit) kulak zarının arkasında/orta kulakta oluşan enfeksiyonlardır. Her yaşta görülebileceği gibi, genellikle çocuklar çağında daha sık karşılaşılmaktadır.

Burun yan duvarlarında burun eti (konka) denilen yapılar bulunur. Bu yapıların iç kısmı kemik iskelet dış kısmı ise süngerimsi yumuşak dokudan oluşur. Burun etleri (konkalar) damar açısından zengindir.

Halen günümüzde çocukluk çağında işitme kaybı önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Küçük yaştaki çocuklarda işitme kaybına konuşma problemleri de ekleneceğinden işitme kaybında erken tanı büyük önem taşımaktadır. İleri tanı amaçlı kullanılan BERA testi, işitme kayıplarının tanılanmasında önemli rol oynamaktadır.

Hastalar ameliyathaneye geldiğinde anestezi doktoru tarafından karşılanır, sedyeden ameliyat masasına ameliyat ekibi tarafından anestezi doktorunun yardımıyla alınırlar. Bundan sonra anestezi doktoru hastaya tansiyon aletini, kalp monitörünün elektrodlarını ve puls oksimetre (kandaki oksijeni ölçer) cihazının parmak ucu kablosunu bağlar.

Kulak zarında meydana gelen yırtılmalar, delinmeler çoğunlukla bir kaç hafta içinde kendiliğinden iyileşebilmektedir. Bazı durumlarda ise vücudun kendi kendini tamir etmesi aylar sürebilmektedir.

VNG, vestibüler sistemde (iç kulağınızdaki denge yapıları) veya beynin dengeyi kontrol eden kısmında bir bozukluğun olup olmadığını öğrenmek için kullanılır.

Ses teli polibi: Vokal kord polibi olarak da adlandırılır. Sesin yanlış kullanılması ve sigara içilmesi doku içi kanamaların gerçekleşmesine ve zamanla ses teli üzerinde polip denilen yapıların oluşmasına neden olur.

Kulak zarının tedavi amacıyla çizilmesi tıpta; parasentez ya da miringotomi olarak adlandırılmaktadır.

İletim tipi işitme kayıpları; dış ve orta kulaktaki problemlere bağlı ortaya çıkar. Az ve orta dereceli duyma güçlüğüne neden olur ve bazı durumlarda geçici olabilmektedir.

Kulak; dış kulak, orta kulak ve iç kulak denilen 3 kısımdan oluşur. Dış kulak yolunda (kulak kanalı olarak da bilinir) bulunan bezler bir salgı üretir. Bu salgının görevi toz gibi yabancı maddeleri tutarak kulak kanalının sonunda yer alan kulak zarını korumaktır.