Sağlık Rehberi

Pediatrik hastaların takip ve tedavileri pediatri, çocuk cerrahisi ve plastik cerrahi bölümleri ile multidisipliner olarak yapılmaktadır.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri ameliyathane, yoğun bakım ve teşhis ünitelerinde beyin ve omuriliğin damarsal hastalıklarına her türlü modern cerrahi girişimlerin yapılması mümkün olmaktadır.

İleri yaşlarda, özellikle altmışlı yaşlardan sonra görülür. Hastanın adımları gün geçtikçe küçülür, dengesi bozulur ve sık sık düşmeye başlar. Giderek artan unutkanlığına idrar kaçırma eşlik eder.

Nöromüsküler hastalıklar kasları, sinirleri ya da sinir-kas kavşağını etkileyen bir grup hastalıktır. 

Kan şekerinin kontrol altına alınamaması sonucu diyabetik kişilerde mikrovasküler düzeyde böbrek hasarı oluşmasına nefropati adı verilir.

Mide bulantısı ve kusma bir hastalık sonucu oluşabildiği gibi herhangi bir rahatsızlık (ruhsal ve fiziksel) ortaya çıkabilir.

Tümör Mutasyon Yükü, FDA onaylı belirli kanser immunoterapilerine yanıtların tahmin edilmesine yardımcı olabilecek yeni bir belirteçtir.

Likit biyopsinin diğer avantajları içerisinde kısa sonuç alma süresi, düşük fiyat ve tümör profilini (tümör içerisinde ve metastatik lezyonlar arasındaki heterojeniteyi) biyopsiye göre daha iyi yansıtma sayılabilir.

Öncelikle cerrahi operasyonlar sırasında alınan hastalıklı dokuya/organa ait bir parça ya da doku/organın tamamı oldukça düşük derecelerde hızla dondurulur.

İn situ hibridizasyon yöntemleri ile mikroskop altında tümörü de görerek doğru yerde değerlendirme yapmamızı sağlayabilmektedir. Meme ve mide kanserli hastalarda, bu sayede hastaların tedavisine vakit kaybetmeden hızla başlanılmaktadır.

Hastalık şüphesi ile alınan dokular incelenir. Bu dokular genellikle ışık mikroskobu altında incelenir. Kanser başta olmak üzere pek çok hastalığın doğru ve kesin teşhisinde kullanılır.

Mamografi meme dokusu hastalıklarının tanısında kullanılan özel bir incelemedir. Tarama amaçlı olarak, klinik bulgusu olan hastalarda, meme hastalığının takibi amacıyla kullanılmaktadır.