Sağlık Rehberi

İki yöntemin bir arada olduğu uygulamalardır. İyi bir kas gevşekliğinin ve hareketsizliğin istendiği hastalarda spinal anestezi ile rahat bir cerrahi ortam yaratılırken, yerleştirilen epidural kateter vasıtasıyla ameliyat sonrası ağrı kontrolü için ilaç verilir.

Sosyal yaşantının vazgeçilmez bir parçası olan estetik kavramı; son yıllarda diş hekimliğinin de vazgeçilmez unsurlarından birisi olmuştur.

Faset eklem steroid enjeksiyonu omurganın hareketliliğini ve esnekliğini sağlayan, her 2 omur arasında faset eklemlere bağlı bel problemlerinde uygulanan girişimsel tedavi yöntemidir.

Gece uyku testinde; uyku laboratuvarında yatırılan hastanın başına çenesine elektrotlar bağlanarak yaklaşık 7 saatlik çekim süresince uyku evreleri belirlenir, rüya dönemleri derin uyku dönemleri ve uyanma reaksiyonlarının sayısı ve süresi hesaplanır.

Uygulanacak olan cerrahi işlem sırasında yapılanları hissetmemeniz ve hatırlamamanız amacıyla size, genel anestezi uygulaması gerekebilir.

Kaybedilen dişlerin, çeşitli protezler kullanılarak, fonksiyon ve estetiğinin yerine konması işlemine protetik diş tedavisi denir. Eksik dişin veya bölgenin rehabilitasyonunda, birçok alternatif protez yöntemi uygulanabilir.

Bazı kişiler akut hepatiti tamamen atlatamaz ve bu kişilerde hepatit belirtileri ve şikayetleri gözlenmeye devam eder. Hepatit belirtilerinin 6 aydan fazla sürdüğü bu duruma kronik hepatit denir.

Günümüzde kanser hastalarının hedefe yönelik tedavi almaları öncelikli amaçtır. Bu bağlamda kanser hastaları için hedefe yönelik tedavileri seçmek amacı ile mevcut tüm genetik testler moleküler onkoloji laboratuvarımızda tümörden alınan patoloji mum bloklarında yapılabilmektedir.

Herhangi bir sebeple kaybedilmiş olan dişlerin yerine; kemik içine yerleştirilen ve dişin kökü görevini gören parçalara ‘dental implant’ denir. İmplantlar büyük bir çoğunlukla, tamamen doku dostu bir malzeme olan, titanyumdan üretilir.

Check-Up, hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı kişilerin, genel sağlık durumlarının devamlılığının sağlanması ve olası hastalıkların erken dönemde saptanması amacıyla gerçekleştirilen dönemsel sağlık taramalarıdır.

Hastaya özel olarak üretilen anti kanser aşılarının üretimi için, hastadan aferez yolu ile toplanan hücrelerden izole edilen mononükleer hücrelerden, monosit hücreler elde edilir.

Diyabet/ şeker hastalarının çok az bir kısmında böbrek yetmezliği gelişmeden yalnız pankreas nakli yapılması kararı verilebilir. Diyabete bağlı ciddi komplikasyonları önlemek, sık gelişen hipoglisemi ataklarını önlemek ve kan şekerinin tüm ilaç tedavilere rağmen bir türlü kontrol edilemediği diyabet hastaları bu ameliyatları için uygun olabilmektedir. 

PRP (Platelet Rich Plasma), platelet/trombosit hücrelerinden zengin kan demektir. PRP uygulamasında kişinin kendi kanından elde edilen platelet hücreleri ve büyüme faktörlerinden zengin plasma kullanılır.