Sağlık Rehberi

Bariatrik cerrahi, kilo kaybında yardımcı olan çeşitli obezite cerrahisi operasyonlarına verilen genel isimdir.

Obezite ilaçla tedavi tam anlamıyla kilo kontrolünü sağlayan iştahı kesen bir ilaç yoktur. Piyasada mevcut olan ilaçların bir kısmı santral yani beyne etki ederek iştahı baskılamaktadır.

Ergenlik kızlarda memelerin, erkeklerde testislerin (yumurtalıkların) büyümesi ile başlar. Irk, iklim, genetik yatkınlık, vücut ağırlığı ve vücuttaki yağ oranı gibi nedenler ergenliğe giriş yaşını ve ergenliğin başlamasını etkiler.

Ergenlik (adölesan) dönemi en basit tanımıyla, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Bu süreç içinde kazanılan özellikler, bireyin nasıl bir erişkin olacağını belirler. Bu dönemde hem fiziksel ve cinsel hem de psikolojik değişim ve gelişme gözlenir.

Kişi zayıflamaya karar verdiğinde bunun ciddi bir karar olduğunun bilincinde olmalıdır.Çünkü bu kararı verirken kendi yaşam biçiminin değişmesi gerektiğini de bilmelidir. Bu zamana kadar kişiyi bu kiloya getiren her ne ise bundan vazgeçecek ve aksi davranışlar sergilemesi gerekecektir.

Obezite (Şişmanlık) alınan kalorinin yakılan kaloriden daha fazla olduğu durumlarda görülen bir hastalıktır.

Tiroid hastalıklarında öncelikle fizik muayene yapılır. Tiroid hastalıkları ve kanseri tanısında en basit yöntem doktor muayenesidir.  Doktor hastanın şikayetlerini değerlendirir,  hastanın tiroid bölgesini, boynunu normal dışı büyüme, nodül ve büyümüş lenf bezlerinin varlığını araştırmak için muayene eder.

Omurga disk fıtık kaynaklı ağrının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Fıtıklarda oluşan boyun, omuz, kol, sırt, bacak ağrısının tedavisi için bir çok müdahale yapılabilmektedir. Konservatif tedavi ile ağrı şikayeti gerilemediği durumlarda cerrahi tedavi düşünülmektedir.

Spinal muskuler atrofi (SMA), bir grup kalıtsal nöromüsküler (sinir-kası tutan) hastalığa verilen addır. Vücutta istemli kasların kuvvetsizliğine ve erimesine yol açarlar. Bu hastalığın tüm tiplerinde ön boynuz denilen bölgedeki hücreler etkilenir.

Unutkanlık; erişkin merkezi sinir sisteminin edinsel nedenlerle hasarlanması sonucu, bilinç bulanıklığı olmaksızın, birden fazla kognitif alanın bozulması, bununla ilintili olarak günlük yaşam aktivitelerinin eskisi düzeyinde sürdürülememesine neden olan, doğal seyri açısından kalıcı, sıklıkla da ilerleyici bir klinik tablodur.

Bilinç kaybı geçirenlerin birkaç ay otomobil sürmemesi gerekir. Bayılma ataklarının tekrarlaması ihtimali yüksekse, oturur durumda da geliyorsa veya öncü belirtiler var ise otomobil kullanılmamalıdır.

Nöropsikoloji, nöroloji ve psikoloji disiplinlerinin ortak paydasında yer alan ve en genel anlamıyla beyin-davranış ilişkisini araştıran bir alandır.

Nöropsikoloji, nöroloji ve psikoloji disiplinlerinin ortak paydasında yer alan ve en genel anlamıyla beyin-davranış ilişkisini araştıran bir alandır. Beyin-davranış ilişkisini araştırmanın en bilinen yolu ise, nöropsikolojik değerlendirmedir.

Kognitif rehabilitasyon, dikkat, bellek, algı, muhakeme etme gibi bilişsel işlevlerin gelişmesi için yapılandırılan bir çalışmadır.